จดทะเบียนบริษัท


ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2557
1,646 ผู้ชม

Guest

<br /> ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ<br />ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน ซึ่งประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ได้แก่<br />-ค่าตรวจวินิจฉัยโรค<br />-ค่าบำบัดทางการแพทย์<br />-ค่ายาและเวชภัณฑ์<br />-ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล<br />-ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งทุพพภาพ<br />-ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ<br />ในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา 57 ตลอดชีวิต<br />ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ<br />Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อค้างชำระเงินสมทบ (1)

pangpond

[center] wanwan016+++++ขอบคุณครับ ++++++ wanwan032[/center]
เมื่อ - 23 มิ.ย. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน