จดทะเบียนบริษัท


ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ

เมื่อ: 7 ส.ค. 2557
2,205 ผู้ชม

Guest

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan025

pangpond

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) <br />หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้วในงวดปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไปแล้วเพียงบางส่วน ส่วนที่ได้รับประโยชน์แล้วในงวดปัจจุบันถือเป็น ค่าใช้จ่าย แต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์ในงวดปัจจุบันถือเป็น สินทรัพย์ของกิจการ<br />ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า สามารถบันทึกบัญชีในวันที่จ่ายเงินได้ 2 ลักษณะคือ <br /> ลักษณะที่ 1 บันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวน โดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า<br /> ลักษณะที่ 2 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน โดยบันทึกไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย<br />ในวันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ณ ปีนั้นๆค่ะ
เมื่อ - 23 มิ.ย. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน