จดทะเบียนบริษัท


แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่

เมื่อ: 14 พ.ค. 2557
1,516 ผู้ชม

Guest

ขอตัวอย่าง แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่ขอบคุณครับ :o

pangpond

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า เขียนที่ วันที่ โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในอาคาร/สถานที่/บ้าน เลขที่ หมู่ที ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด .ยินยอมให้ ใช้อาคาร/สถานที่/บ้าน เลขที่ดังกล่าว ข้างต้นเป็นสถานประกอบการค้าได้ และปัจจุบันข้าพเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด . เพื่อเป็นหลักฐานจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ.......................................เจ้าของอาคาร/สถานที่/บ้าน ( ) ลงชื่อ.......................................พยาน ( ) ลงชื่อ.......................................พยาน ( )
เมื่อ - 14 พ.ค. 2557


กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นในรายการนี้
กระทู้น้องใหม่
เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน