ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

       ข้อมูลการบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการที่สามารถทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งได้ เพื่อที่จะทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีกำไรหรือขาดทุน จะได้วางแผน ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบของตนเองให้กิจการดำเนินไปในทิศทางที่มีผลกำไร สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าข้อมูลการบัญชีมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น วันนี้เราจะได้ทราบไปพร้อม ๆ กันค่ะ

1. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ สามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ สินทรัพย์ของกิจการ เช่น เงินฝากธนาคาร อาคาร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เมื่อข้อมูลการบัญชีแสดงตัวเลขให้เห็นจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลอย่างเจาะจงได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะตามมาได้

2. ข้อมูลการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบผลของการดำเนินกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนและเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 6 เดือน จะตัดรอบครั้งหนึ่งทำให้กิจการทราบผลกำไรหรือขาดทุนในรอบนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารในรอบถัดมาเพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

3. ข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยให้เจ้าของกิจการได้ทราบฐานะการเงินของตน ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิตและส่วนของเจ้ของเป็นจำนวนเงินเท่าใด จะได้บริหารจัดการหากเป็นหนี้สินจะได้เร่งรัดในการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ไม่ปล่อยให้ล่าช้าเกินไปจนขาดความน่าเชื่อถือ

4. ข้อมูลทางการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้บริหารมาก ที่จะได้กำหนดนโยบายที่ทำให้การบริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

5. ข้อมูลทางบัญชีที่ได้ทำการจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หากพบข้อผิดพลาดจะได้ทำการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่อมมีประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลการดำเนินงานที่เป็นกำไร และหากผลการดำเนินงานขาดทุนเจ้าของกิจการจะได้ปรับลดหรือเพิ่มทรัพยากรบางประการเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการ

        ในส่วนของนักบัญชีที่ต้องรายงานข้อมูลทางบัญชีนั้น ควรมีความรู้และทักษะในการทำบัญชีที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแก่กิจการได้ สามารถตอบคำถามได้ทุกจุดเพราะนักบัญชีย่อมรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของทุกหมวดบัญชี เมื่อนักบัญชีมีคุณสมบัติที่เป็นที่ไว้วางใจเจ้าของกิจการย่อมเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและนำพากิจการให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นความลับของกิจการ นักบัญชีจึงต้องถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกิจการได้

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ

วิธีการสร้างความสดใสให้กับชีวิตในแต่ละวัน

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

       สำหรับคนใดที่กำลังหาวิธีในการเพิ่มความสดใสให้กับชีวิต ซึ่งจะเป็นพลังงาน ที่จะทำให้หัวใจสดใส ถ้าชีวิตคนเรากำลังเกิดความอับเฉาและมีความอ่อนล้า จึงได้มีวิธีง่าย ๆ ในการช่วยให้คุณคืนความสดใสในชีวิต ซึ่งในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้ หลากหลายปัจจัยด้วยกัน ล้วนแล้วจะสามารถมีการดึงพลังไปจากเราได้ ทำให้เรารู้สึกความอ่อนล้า แต่ก็ยังมีหลายวิธีในการช่วยคืนความสดใสให้กับชีวิตได้เช่น และวันนี้เราก็มีวิธีแบบง่าย ๆ ในการคืนความสดใสให้กับชีวิต วิธีการคืนความสดใสให้กับชีวิต

– การปลุกพลังงานด้วยการอาบน้ำร้อนสลับกับอาบน้ำเย็น เพื่อช่วยในการบำบัดความร้อนและความเย็น ซึ่งเป็นวิธีแบบเก่าแก่ที่มีจะสามารถทำการกระตุ้นให้กับร่างกาย และเป็นการกระโจนลงสู้ทางกองหิมะที่มีการเย็น เนื่องจากคนเรานั้นจะทำอย่างไรได้การใช้น้ำฝักบัวจึงเป็นทางที่จะสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยหลังจากที่อาบน้ำเสร็จ ก็หมุนลูกบิดให้น้ำเย็นที่สุด ที่เราจะทนได้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก้ให้กลับเป็นน้ำร้อนแล้วก้กลับไปอาบน้ำเย็น ทำซ้ำ ๆ แบบนี้ประมาณ สามรอบ

– ควรดื่มน้ำเพื่อกระตุ้นร่างกาย ไม่ใช่ดื่มกาแฟ เริ่มต้นจากวันใหม่ ๆ ด้วการรับประทานน้ำร้อนประมาณหนึ่งแก้วและทำการผสมกับน้ำมะนาว และพริกป่น ซึ่งรสเปรี้ยวของน้ำมะนาวจะช่วยในการย่อยและการปล่อยน้ำดีทางตับ ส่วนพริกป่นจะเป็นตัวกระตุ้นในการหลั่งกรดในทางกกระเพาะอาหาร และช่วยในการผาผลาญร่างกายได้ดี ดังนั้นวิธีง่าย ๆ ให้ร่างกายสดใสด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วเป็นวิธีที่ใคร ๆ ก็จะสามารถทำได้ ด้วยการทำขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยคุณได้ไม่ใช่น้อยเลย ซึ่งการสร้างความสดใสให้กับตนเอง ก็จะทำให้คนรอบข้างสดใสได้เช่นกัน

วิธีการสร้างความสดใสให้กับชีวิตในแต่ละวัน

ประชาคมอาเซียน

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

เอกชนจีนคาดหวังอะไรกับอาเซียน

– ความตกลงการค้าเสรี CAFTA มีผลอย่างเต็มที่เมื่อต้นปี 2010 ครอบคลุมสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการขายระหว่างจีน-อาเซียนกว่าร้อยละ 92 จึงเป็นโอกาสทองของเอกชนจีนที่จะบุกตลาด อาเซียนโดยการใช้ข้อตกลงนี้

– ภาษีนำเข้าที่ลดลงภายใต้ความตกลงนี้ ย่อมหมายถึงต้นทุนที่จะลดลงด้วย และน่าจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเอกชนจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย

– เอกชนจีนควรที่จะมุ่งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ที่อาเซียนลงนามกับชาติอื่น โดยการออกไปลงทุนผลิตสินค้าในอาเซียน

– ความตกลงนี้เป็นปัจจัยเอื้อสำหรับผู้ประกอบการจีนในการออกไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้น จากการเปิดกว้างในการลงทุนภายใต้กรอบ จีน-อาเซียน จะทำให้เอกชนจีนสามารถรุกคืบออกไปลงทุน FDI ในอาเซียนได้สะดวกขึ้น

 

ประชาคมอาเซียน

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]
กรุงเทพมหานคร
 
หน่วยงาน ที่ตั้งปัจจุบัน
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2446 8160-68
FAX. 0 2446 8169,0 2446 8191

 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7259-64 FAX. 0 2276 7263
 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น 8 โซน A-B เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2234 2951-3
FAX. 0 2266 5852-3

 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7255-7 FAX. 0 2276 7258,68
 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์) อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2722 8366-7 FAX. 0 2722 8369
 
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (ซี 2) ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร.0 2276 7250-1 FAX. 0 2276 7252
 

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

ท่าทราย สนามบินน้ำ

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5050 FAX. 0 2547-4448-9

 

 

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร

เตรียมความพร้อม กับ การทำงานต่างวัฒนธรรม

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

          โลกการทำงานทุกวันนี้ เปิดกว้างตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้ในที่ทำงานของเราอาจรวมเอาคนหลายเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมมารวมกันอยู่ เกิดเป็นความหลากลาย และต้องมีการจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross – Culture Management และเราต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรเพื่อร่วมงานให้ได้ วันนี้เราขอยกตัวอย่างการทำงานกับบริษัทข้ามชาติที่มีเจ้าของเป็นชาวตะวันตก หรือ เรียกง่ายว่า บริษัทฝรั่ง นั่นคือคุณกำลังมีเจ้านายฝรั่ง และเราจะเป็นพนักงานแบบไทยสไตล์โดยไม่ปรับตัวคงไม่ได้ ดังนั้นมาเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตใจนายฝรั่งกันเถอะ แยกเรื่องงานเป็นเรื่องงาน อย่าเอาเรื่องส่วนตัวเข้าเกี่ยว สังคมไทยของเราเน้นระบบเครือญาติและการอุปถัมภ์ อาจทำให้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวมีเส้นบางๆที่กั้นไว้เท่านั้นหรือบางทีคือรวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน แต่แบบนี้ฝรั่งไม่เก็ต เช่นถ้าคุณมีเรื่องไม่พอใจกับใครสักคนในแผนกอื่นคุณปฏิเสธการร่วมงานกับคนนั้นแบบนี้นายฝรั่งจะไม่ปลื้มเอาได้ แสดงเหตุผลของคุณอย่างเต็มที่ ความเกรงใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งไม่เข้าใจ การที่คุณไม่แสดงเหตุผลเพื่อโต้แย้งสิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยแต่เก็บเงียบเพราะคำว่าเกรงใจ นายฝรั่งของคุณจะเข้าใจทันทีว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายที่ออกมา คุณควรโต้แย้งหากคุณมีเหตุผลรองรับ แต่อย่าลืมว่าคำว่าเกรงใจไม่ต้องมีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมารยาท โปรดรักษามารยาทในการใช้ถ่อยคำและโต้แย้งด้วยความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถ จงใช้เวทีเสนอผลงานให้เป็นประโยชน์กล้าที่จะพรีเซนตัวเอง แต่นั้นต้องอยู่บนฐานที่คุณมีความสามารถมีข้อมูลและทำการบ้านมาอย่างดี เติมความมั่นใจลงไปรับรองงานนี้นายฝรั่งปลื้มแน่นอน รับทั้งผิดและชอบ การได้รับมอบหมายงานนั่นแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นด้วย โดยเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณต้องรับผิดและปรับปรุงแก้ไขให้เห็นว่าคุณไม่ทิ้งงานหรือโดยนความผิดให้คนอื่น เรื่องความรับผิดชอบหรือ Responsibility คือสิ่งที่ฝรั่งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คิดอย่างเป็นระบบ นั่นคือคุณต้องสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆเข้าด้วยกันได้ลาสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้นอกจากนั้นการมองระบบใหญ่ให้ออกสำคัญมากในการทำงานบริษัทฝรั่งคุณต้องคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกันได้ สุดท้ายอย่าลืมความเป็นไทย การพยายามปรับตัวเป็นสิ่งดีมากแต่อย่างลืมธรรมชาติบางอย่างของคนไทย เช่น การนอบน้อม การประนีประนอม เพราะการปรับตัวด้านวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรเป็นการปรับตัวร่วมกันของทุกวัฒนธรรมนั่นคือนายของคุณควรต้องได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ความเป็นคนไทยด้วย และปรับเข้ามาเจอกันแบบนี้องค์กรน่าจะมีความสุขกว่าจริงไหมค่ะ

เตรียมความพร้อม กับ การทำงานต่างวัฒนธรรม

บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวย

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

          ใครที่อยากรวยให้เลือกฮวงจุ้ยการจัดบ้านดีๆ ก็จะสามารถช่วยได้ เพราะว่าดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็มีดวงเรียกทรัพย์ บางคนก็มีดวงเรียกโชคลาภ ฉะนั้น เราก็ต้องทำการต้อนรับโชค ต่างๆด้วยการจัดฮวงจุ้ยบ้านให้ดีดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณสุขสดใสยิ่งขึ้นไป ทำการเปิดบ้านให้โล่งเป็นประจำเพื่อต้อนรับพลังงานต่างๆดีๆให้เข้ามาสู่บ้านยิ่งบ้านโล่ง ยิ่งทำให้พลังดีๆเข้าสู่บ้าน ทำให้บ้านมีแต่เรื่องมงคล ยิ่งบ้านโล่ง จัดวางเฟอร์นิเจอร์ดี ก็จะยิ่งทำให้พลังงานดีๆเข้าสู่บ้าน ทั้งนี้ก็ต้องทำความสะอาดบ้านเป็นประจำเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกออกไป ทั้งนี้การเลือกใช้สีเพื่อเพิ่มฮวงจุ้ยให้บ้าน ก็มีส่วนในการเสริมความมั่งคั่งด้วยเช่นกัน ฉะนั้น หากเราเน้นโทนบ้านสีทองก็เปรียบเสมือนว่า เพิ่มเงินเพิ่มทองเข้าสู่บ้าน แถมยังช่วยให้บ้านมีความหรูหรามีความมั่งคั่ง

          ทั้งนี้ยังช่วยเติมเต็มความสวยงามให้กับบ้านอีกด้วย สีทอง เรายังสามารถเอามาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูป ขอบกระจก อีกทั้งโคมไฟต่างๆ แต่หากว่าใครนั้นไม่ถูกกับสีทองก็สามารถเติมเต็มความหรูหราด้วยสีม่วงได้ จากนั้นให้ทำการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อทำการเพิ่มโชคให้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นยันต์แปดเหลี่ยม, หรือว่าพระ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจะมีการตกแต่งบริเวณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สวยงามเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับบ้าน การที่เราเลือกเติมเต็มความธรรมชาติเข้ามาสู่บ้าน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และเติมเต็มความมั่งคั่งต่างๆ ทั้งนี้ก็ช่วยดึงดูดต่างๆทุกทิศทั่วบ้าน เรียกว่าเป็นผลดีมากๆเลยทีเดียว อย่างเช่นการเติมเต็มความเคลื่อนไหวให้กับบ้าน ก็สามารถเพิ่มความเคลื่อนไหวในบ้านได้ ทั้งนี้น้ำยังเป็นเงินเป็นทองเหมือนเพิ่มความไหลเวียนของเงินทอง ทำให้พลังงานในบ้านดีอีกด้วย สุดท้ายการใช้คริสตัลประดับตกแต่งบ้าน เรียกได้ว่าช่วยเติมเต็มโชคลาภต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคริสตัลไพไรต์, คริสตัลซิทริน และคริสตัลอเมทิสต์ ก็สามารถเอามาตกแต่งบ้านได้อย่างแน่นอน

บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวย

วิธีทำให้อายุยืน

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

          ส่วนใหญ่แล้วผู้คนทั่วไปอยากที่จะมีอายุยืนนาน เพื่ออยู่กับลูกหลานได้นาน ๆ นั่นเอง ถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะมีการชะลอวัยให้มีความก้าวหน้าเพียงใด แต่การที่จะทำกิจกรรมแบบง่าย ๆ บางอย่างเป็นประจำนั้น จะช่วยให้เรามีอายุยืนได้เช่นกัน ทางที่ดีคุณควรรักศึกษากันดูแล้วจะรู้ว่าการทำให้อายุยืนนานนั้น ทำด้วยวิธีใดบ้าง และจะเห็นผลจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณกันแล้ว ถ้าอย่างนั้มาดูกันเลยว่าจะมีวิธีใดบ้าง วิธีทำให้อายุยืนนาน -ยืนขาข้างเดียว เป็นประจำทุกเช้า อย่างเช่น ในระหว่างการแต่งตัว ลองฝึกทำการทรงตัวด้วยการยืนขาเดียว

          เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย เมื่อเกิดการสูงวัยจะช่วยให้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มได้อย่างแน่นอน -มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยก็ประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากมีวิจัยออกกมาว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าเดือนนั้น จะมีโอกาสเสี่ยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึงสองเท่ากันเลย เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะช่วยให้ลดความเครียดและทำให้นอนหลับได้สนิทอีกด้วย -งดใช้ครีมกันแดดในช่วงเวลา 7.00-9.00 เนื่องจากครีมกันแดดจะมีการเคลือบผิวหนัง ทำให้วิตามินดีจากแสงแดดนั้น ไม่สามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได

          จึงส่งผลให้เกิดเป็นโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจได้ง่ายยิ่งขึ้น -ควรหัวเราะอย่างน้อยวันละ 20 ครั้ง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการคุ้มกัน โดยลดฮอร์โมนความเครียดลงและเพิ่มระดังของเซลล์ในการป้องกันกับมะเร็งได้อีกด้วย ดังนั้นวิธียืนอายุให้ยาวนาน เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ อยู่ที่ตัวคุณว่าจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้คุณหายเครียดลดลง และวันนี้เราก็ได้บอกเคล็ดลับดี ๆ ในการมีอายุยืนนาน และลดความเครียดได้เช่นกัน

วิธีทำให้อายุยืน

การตลาดแบบเอ็มแอลเอ็ม

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

     การตลาดแบบเอ็มแอลเอ็ม เป็นอีกหนึ่งกลไกทางการตลาดที่สำคัญ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งระบบการตลาดที่ได้รับความนิยม เรียกว่าเป็นระบบการตลาดแบบเสรี หลายๆคนนำมาใช้กับธุรกิจของตัวเองมากมาย เพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของกลไกทางการตลาด สามารถกำหนดราคาต่างๆได้เป็นอย่างดี สามารถกำหนดการแข่งขันได้อย่างชัดเจน

     ทั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกทีสำคัญมากๆที่เกิดการสนับสนุน ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เน้นการกระจายสินค้าต่างๆไปให้ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งทำการบรรจุหีบห่ออย่างเหนือชั้น โดยการใช้ระบบสื่อสารที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งทางการตลาดที่ดี สามารถช่วยในเรื่องของการเข้าถึงได้อย่างเหนือชั้น และทำให้ตัวแทนต่างๆที่ได้รับสินค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้า พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายต่างๆ ก็จะสามารถเข้าถึงผู้ค้าส่งได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เองก็ต้องทำการกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกด้วย โดยผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อได้จากผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ตามอัธยาศัย ทางด้านผลกำไรที่จะได้รับในการทำการตลาดแบบเอ็มแอลเอ็มนั้นก็จะเป็นกำไรที่ได้มาจากส่วนแบ่งองผู้ผลิต การจำหน่าย การค้าส่ง การค้าปลีกเป็นทอดๆ ไม่ว่าใครก็ได้กำไรทั้งนั้น เมื่อเราแบ่งสัดส่วนในสินค้าอย่างเหมาะสมก็จะได้รับกำไรที่ดี เพราะว่าระบบเอ็มแอลเอ็ม กำลังมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์สำหรับการตลาดในยุคนี้ แถมยังเป็นส่วนที่ดีของผู้บริโภคอีกด้วย เพราะว่าผู้บริโภคทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากกาตลาดแบบเอ็มแอลเอ็มด้วย

     สำหรับการตลาดแบบเอ็มแอลเอ็มเรียกว่าเป็นระบบการตลาดที่ดีที่สุด ต้องมีองค์ประกอบสำคัญๆอย่าง ผู้ประกอบการ, สินค้า, ค่าตอบแทน, และผู้จำหน่าย และผู้บริโภค เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจ ทั้งนี้ก็ต้องทำการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจด้วย เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นเป็นธุรกิจที่ถูกต้อง ฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจแบบเอ็มแอลเอ็มด้วย เพราะว่าธุรกิจแบบนี้ยิ่งเข้าใจ ยิ่งได้เปรียบ ยิ่งสร้างความเติบโตได้ง่าย และหากคุณจัดการทรัพยากรได้ดี ก็สามารถทำให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

การตลาดแบบเอ็มแอลเอ็ม

การบริหารจิตกับวิธีง่าย ๆ

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]

การบริหารจิต – หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม

      เป็นความจริงที่ปรากฏชัดว่า  นักเรียน  นักศึกษา  หรือใครก็ตามที่มีสุขภาพจิตดี  ย่อมเรียนหนังสือได้ดี  สามารถทำงานได้มาก และได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง  ทั้งสามารถเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี และช่วยสังคมได้ดี  เพราะมีสุขภาพจิตสูง  ย่อมมีความสุข  และความสำเร็จในชีวิต  ได้มากกว่าผู้ที่มีจิตเสื่อมและอ่อนแอ  เช่นเดียวกับผู้ที่กำลังกายสมบูรณ์แข็งแรง  ย่อมมีความสุข  และความก้าวหน้าในชีวิตได้มากกว่าคนที่มีร่างกายอ่อนแอ  และเป็นโรค

      อันร่างกายจะแข็งแรง และมีพลานามัยดีได้นั้น  ก็เพราะเจ้าของกายรู้จักรักษาสุขภาพของตน เช่น  ออกกำลังกาย  รู้จักบริหารกาย  รู้จักบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  พักผ่อนให้เพียงพอ  และได้อากาศบริสุทธิ์ ข้อนี้ฉันใด  จิตของมนุษย์ ก็เช่นเดียวกัน  จะมีสุขภาพสมบูรณ์ได้ เพราะเจ้าของรู้จักบริหารจิตของตน  โดยฝึกฝนอารมณ์ด้วยวิธีอันถูกต้อง

     การบริหารจิต  ก็คือการรักษาคุ้มครองจิต  การฝึกฝนอบรมจิต  หรือการทำจิตให้สงบ  ให้สะอาด  ปราศจากความวุ่นวายเดือดร้อน  ให้เข้มแข็ง  ให้มีสุขภาพจิตดี  และให้นำมาใช้ปฏิบัติงานได้ดี พูดง่าย ๆ ก็คือ  “การพัฒนาจิต” นั้นเอง

     ประเทศชาติที่ได้การบริหารดี  ได้รับการพัฒนาดีแล้ว ย่อมเป็นประเทศที่รุ่งเรือง  ประชาชนในประเทศนั้น  ย่อมอยู่ดีกินดี มีความสงบสุขได้ ฉันใด  จิตที่บริหารดีแล้ว  พัฒนาดีแล้วก็ฉันนั้น เหมือนกัน  คือ  ย่อมมีความเกษมและสงบสุข

     ทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นและความสุขที่มนุษย์ต้องการนั้นมีอยู่ ๒ อย่างคือ

   ๑. ความสุขทางกาย
   ๒. ความสุขทางใจ
   
ความสุขทั้ง ๒ อย่างนี้
      ต้องอาศัยกันและกัน  คือถ้ากายเป็นสุขแล้ว  ก็จะทำให้ใจเป็นสุขด้วย หรือถ้าใจเป็นสุขแล้ว  ก็จะทำให้กายเป็นสุขด้วย  เช่นเดียวกับเรื่องของความทุกข์  เพราะกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องกัน  คือรูป กับ นาม  แม้พระพุทธศาสนาจะยอมรับความสุขทั้ง ๒ อย่างนี้ แต่ก็ยกย่องจิตว่าประเสริฐกว่ากาย  เพราะกายรวมทั้งสมอง เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจิต  จิตเป็นผู้นำ  ดังพุทธภาษิตว่า
 
“มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา”  ซึ่งแปลว่า  ธรรมทั้งหลาย  มีใจเป็นหัวหน้า
   
 
การฝึกจิตบริหารจิตนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตมาก

                  ๑. ถ้าเป็นนักเรียน  นักศึกษา  ก็สามารถเรียนหนังสือได้ผลดีเพิ่มขึ้น  ได้คะแนนสูง  เพราะมีจิตใจสงบ  จึงทำให้มีความจำแม่นยำ  และดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
                  ๒. ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  ไม่ค่อยผิดพลาด  เพราะมีสติสมบูรณ์ขึ้น
                  ๓. สามารถทำงานได้มากขึ้น  และได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ
                  ๔. ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเบาบางอย่างหายไปได้
                  ๕. ทำให้เป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็น  มีความสุขใจได้มากมีผิวพรรณผ่องใส  มีจิตใจเบิกบาน
                  ๖. ทำให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข  เช่นอยู่ในโรงเรียนก็ทำให้เพื่อน ๆ และครูพลอยได้รับความสุขไปด้วย  เป็นต้น
                  ๗. สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างใจเย็น  รวมทั้งสามารถแก้ไขความยุ่งยาก  และความเดือดร้อนวุ่นวายในชีวิตได้ด้วยวิธีอันถูกต้อง
                  ๘. สามารถกำจัดนิวรณ์  ที่รบกวนจิตลงได้  หรืออย่างน้อยก็ทำให้เบาบางลงได้
                  ๙. ถ้าทำได้ถึงขั้นสูง  ก็ย่อมได้รับความสุขอันเลิศยิ่งและอาจสามารถได้อำนาจจิตพิเศษ  เช่น รู้ใจคนอื่น  เป็นต้น

การบริหารจิต – หลวงพ่อจรัญ ฐิตตธัมโม
 

การบริหารจิตกับวิธีง่าย ๆ