ต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

                   สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เงินถือว่าเป็นต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ ไม่ว่าในด้านของวัตถุดิบ เครื่องจักร ค่าแรง หรือสาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในการทำธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้นควรที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดี อย่าให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ หากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี อาจจะทำเกิดภาวะขาดเงินสดได้ และไม่สามารถที่จะทำธุรกิจดำเนินงานต่อไปได้ เพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจในการบริหารเงินสดที่หมุนเข้าออกในธุรกิจถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง สามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลธุรกิจให้ดำเนินงานต่อไปได้ กระแสเงินสดคืออะไร? กระแสเงินสด คือ การดูเงินสดที่หมุนเข้ามาในธุรกิจ และรายจ่ายที่ต้องจ่ายอย่างละเอียดพร้อมๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้ และยังมีเงินสำหรับใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น เงินลงทุนจากผู้ประกอบการหรือผู้ถือหุ้น เงินที่กู้จากธนาคาร เงินที่ได้จากการขายสินค้า เป็นต้น สำหรับเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ เช่น ซื้อที่ดิน ซื้อเครื่องจักร สร้างอาคาร หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าภาษีประจำปี ค่าวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจำนวนทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด และนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกในธุรกิจช่วงนั้นๆ เพื่อเช็คดูว่าปริมาณเงินสดในช่วงเวลานั้นเพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ กระแสเงินสดหมุนเวียน สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้
1. กระแสเงินสดเป็นบวก คือ เงินเข้ามากว่าเงินออก ซึ่งหมายถึง การมีเงินสดสำหรับจ่ายในการดำเนินธุรกิจ
2. กระแสเงินติดลบ คือ การที่เงินไหลออกมากว่าเงินเข้า พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ต้นทุนที่มีสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ
(Visited 2 times, 1 visits today)