เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวมีเงินเพิ่ม


                    หลากหลายคนที่ต้องการจะออมเงิน แต่แล้วเมื่อถึงเวลากลับค้นพบว่า ตนเองไม่สามารถที่จะทำการออมเงินได้อย่างประสบผลสำเร็จ เพราะเนื่องจากมีลักษณะ “ผัดวันประกันพรุ่ง” หรือ “ มีความคิดที่ว่าการออมเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเสียเท่าไหร่นัก แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น คุณกลับค้นพบว่าตนเองไม่ได้มีใจรัก หรือฝักใฝ่ที่จะทำการออมเงินอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที ส่วนวิธีการที่จะทำให้คุณสามารถออมเงินได้ประสบความสำเร็จจริง ๆ นั้น อย่างแรกที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยน นั่นก็คือ ทัศนคติ และความคิด ของคุณโดยตรง ความคิดที่คุณจะต้องการทำการออมเงินให้เป็นจริงเป็นจัง อาจจะเป็นตัวชี้นำที่ทำให้คุณได้ค้นพบกับหลากหลายวิธีการออมเงินในรูปแบบของคุณเอง ซึ่งนั่นหมายถึง คุณสามารทำการออมเงินด้วยวิธีที่คุณคิดและอยากจะออมขึ้นมาได้ และสามารถออมเงินได้จริงจังอย่างที่คุณหวังและตั้งใจ และเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถออมเงินได้ด้วยตนเอง นั่นหมายถึง จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความหวัง และมีนิสัยอยากจะออมเงินโดยแท้จริง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทัศนคติด้านหนึ่งที่คุณมีต่อการออมเงิน หากคุณเข้าใจว่าคุณสามารถทำการออมเงิน และการออมเงินจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณได้ การคิดบวก หรือการเห็นผลประโยชน์จากการออมเงินในวันข้างหน้า จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าถึงวิสัยทัศน์ต่อการออมเงินได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนกระทั่งพยายามที่จะออมเงินให้ได้ตามที่ตนเองวางเป้าหมายเอาไว้อย่างสูงสุด ถึงแม้ว่าการออมเงินจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับใคร แต่อย่างน้อยวิสัยทัศน์หรือทัศนคติที่ดี หรืออาจจะเป็นการคิดบวกเกี่ยวกับการออมเงิน โดยเฉพาะการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมเงินในวันข้างหน้า อาจจะทำให้คุณหรือใคร ๆ ปรับเปลี่ยนตนเองให้หันมารักที่จะออมเงินได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะ • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
 • ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ทางการเงิน คือ ( Users of Accounting Information )
 • เงินสดในมือ คือ ( Cash on Hand )
 • เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )

 • เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวมีเงินเพิ่ม

  วันที่: 4 มี.ค. 2554