ปรับขนาดตัวอักษรของไอโฟน


               มาปรับขนาดของ Text บน iPhone และ iPad ของเราให้ดูง่ายกัน โดยเพื่อนๆ บางคนที่ใช้งานอุปกรณ์ของทาง Apple อย่าง iPhone และ iPad นั้นอาจจะพบกับปัญหาของขนาด Text ภายในระบบปฏิบัติการอย่างตัวเมนู หรือText ต่างๆ ที่แสดงบนเครื่องของเรากันมาบ้าง โดยปัญหานี้นั้นจะไม่ค่อยพบเจอกันทุกคนนัก ซึ่งจะเกิดขึ้นกับบางท่านที่มีปัญหาทางด้านสายตาอย่างสายตาสั้นหรือสายตายาวเป็นต้นนั้นเอง โดยปัญหานี้นั้นเราสามารถแก้ไขได้โดยการปรับแต่งขนาดของตัว Text ภายเครื่องของเรานั้นเอง ดยในวันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านไปดูกันครับว่าเราสามารถทำการปรับแต่ง Text อะไรได้บางบนเครื่องของเรา ปรับขนาดของ Text โดยวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่เราสามารถปรับขนาดของตัว Text ภายในเครื่องของเราอย่างง่ายดาย โดยเราสามารถเข้าไปปรับแต่งตัว Text ได้ดังนี้ Settings > ต่อมาให้เราเลือกที่ Tab Display & Brightnes > เลือก Text Size > ในหน้า Text Size นี้เราสามารถทำการปรับขนาดของตัว Text ได้ตามที่เราต้องการนั้นเอง และสำหรับเพื่อนๆ คนใหนที่ต้องการให้ Text ในเครื่องของเรานั้นเป็นตัวหนาก็สามารถปรับแต่งได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ Settings > ต่อมาให้เราเลือกที่ Tab Display & Brightnes จากนั้นให้เราเปิดการใช้งานที่คำว่า Tab Bold Text จากนั้นระบบจะให้เรายืนยันการปลี่ยนแปลงค่าและ Restart เครื่อง 1 ครั้ง ปรับแต่ง Text ผ่านทางเมนู Accessibility สำหรับในเมนู Accessibility นี้นั้น จะเป็นการปรับแต่งตัว Text ที่ใช้ Feature ต่างๆ เข้ามาช่วยนั้นเอง อย่าง zoom หรือ การเปรับแต่งเมนู โดยเราสามรถเข้าไปได้ดังนี้ Settings > General > Accessibility และเลื่อนลงไปที่คำว่า vision ก็จะมีเมนูต่างๆ ให้เราเข้าไปที่ปรับแต่งได้ ให้หน้า Accessibility หากเราต้องการ Zoom ตัว Text นั้นก็สามารถเลือกใช้งานได้นั้นเอง โดย Feature นี้เราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเปิดการใช้งานก่อน โดยการใช้งานนั้นเพียงแค่เรา double-tap ด้วย 3 นิ้วบนหน้าจอก็จะมีกรอบแสดงขึ้นมาให้เรานั้นเอง ให้หน้า Accessibility หากเราต้องการที่จะปรับขนาด Text บนเมนูของเราให้ใหญ่ขึ้นนั้นก็สามารถทำได้โดยเข้าไปได้ดังนี้ Settings > General > Accessibility > จากนั้นเลือก Tab Larger Text จากนั้นเราสามารถปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการนั้นเอง

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ปรับขนาดตัวอักษรของไอโฟน

  วันที่: 5 มี.ค. 2554


  Tags: บัญชีภาษีอากร