เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม

Click to rate this post!
[Total: 100 Average: 5]

               การจัดทำประกันสังคม เพื่อเป็นการคุ้มครองในระบบค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานประจำ มักจะทำประกันสังคมกันทุกคน เพราะในกรณีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ถือได้ว่ามีมากมายหลากหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ การเกิดอุบัติเหตุ การคลอดบุตร หรือแม้กระทั่งในกรณีการรักษาทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน สามารถเบิกเงินคืนได้ทั้งนั้น แต่ต้องอยู่ในระบบเงื่อนไข ดังนี้ การรักษาในรูปแบบถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน หากผู้ประกันตนต้องการรักษาในรูปแบบ ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน แห่งใด ที่ไหนก็ได้ ผู้ประกันตนจะสามารถทำการเบิกเงินค่ารักษา หรือเบิกเงินคืนได้ในจำนวนไม่เกิน 300 บาทต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง  และจะต้องไม่เกินปีละ 600 บาทต่อครั้งเท่านั้น การรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ฐานอคริลิก จำนวน 1 – 5 ซี่ หากผู้ประกันตน ต้องการรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ประเภทฐานอคริลิก จำนวน 1 – 5 ซี่ ผู้ประกันตนจะสามารถทำการเบิกเงินได้ไม่เกิน 1300 บาท  แต่ถ้าหากจำนวนมากขึ้นเป็น 6 ซี่ขึ้นไป จะสามารถเบิกเงินได้ไม่เกิน 1500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ที่มีการใส่ฟันเทียมชนิดถอนได้ ฐานอคริลิกเท่านั้น การรักษาในรูปแบบ ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก หากผู้ประกันตนจะเข้ารับการรักษาในรูปแบบใส่ฟันเทียม ชนิดถอนได้ทั้งปาก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ ตลอดจนกระทั่งค่าใส่ฟันเทียม เท่ากับจำนวนจริงที่ต้องจ่ายตามความจำเป็น โดยอยู่ในวงเงินไม่เกิน 4400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใส่ฟันเทียม ซึ่งมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้ ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2400 บาท ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น อยู่ในวงเงินไม่เกิน 4400 บาท นอกจากในส่วนของเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนจะต้องทำความเข้าใจ พร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมแล้ว ยังคงมีในส่วนของเอกสาร พร้อมทั้งขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน ที่ผู้ประกันตนจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกด้วย

เงื่อนไข  การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม

(Visited 16 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top