ลักษณะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอของแต่ละวัย

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

                   การนอนหลับหรือการพักผ่อนที่เพียงพอ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพในแต่ละช่วง แต่ละวัย ซึ่งการนอนหลับแบบกำหนดชั่วโมง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม บางคนอาจจะกำลังสงสัยว่า ในแต่ละช่วงวัยนั้น การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจริง ๆ จะมีความแตกต่างกันอย่างไร เด็ดทารกจะต้องนอนหลับนานแค่ไหน กลุ่มคนวัยทำงานจะต้องนอนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่นอนหลับได้ยาก จะต้องนอนกี่ชั่วโมงถึงจะดี ซึ่งลักษณะของการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละช่วงวัยนี้ วันนี้เรามีคำตอบมีฝากกันค่ะ การนอนหลับพักผ่อนของวัยทารก สำหรับทารก ย่อมมีพัฒนาการที่รวดเร็วเป็นอย่างมาก ทำให้พวกเขาจะต้องนอนหลับพักผ่อนมากถึง 17 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขามีเวลา ในการรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก ทารกจะมีการปรับตัวผ่านการนอนในช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน และเมื่อถึงช่วงอายุ 6 – 8 สัปดาห์ ควรเตรียมการและวางแผนให้ทารกนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อสุขภาพและการพัฒนาการที่ดีสำหรับพวกเขาโดยตรง การนอนหลับพักผ่อนของเด็กโต สำหรับเด็ก ๆ ที่โตแล้ว มักจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเฉย เพราะพวกเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นพวกเขาจะต้องการพักผ่อนให้เพียงพอจริง ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีในอนาคต ซึ่งความต้องการในการนอนหลับพักผ่อนของเด็กที่โตแล้ว มักจะต้องการนอนหลับประมาณ 9 -10 ชั่วโมงด้วยกัน ซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้จะค่อย ๆ ลดลงไป เมื่อพวกเขาโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่สามารถกำหนดได้อย่างตายตัว การนอนหลับพักผ่อนของวัยรุ่น สำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่น มักจะต้องการนอนหลับพักผ่อนประมาณ 9 ชั่วโมงต่อวัน แต่พฤติกรรมของวัยรุ่นส่วนใหญ่ มักจะเรียนรู้ไปกับการเปลี่ยนแปลง และมีเรื่องใหม่ ๆ ให้คิดอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้พวกเขาหันมานอนหลับในช่วงดึก จนกระทั่งทำให้ชั่วโมงแห่งการนอนหลับพักผ่อน ค่อย ๆ น้อยลงไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถกำหนดได้ การนอนหลับพักผ่อนของวัยผู้ใหญ่ สำหรับการนอนหลับพักผ่อนของวัยผู้ใหญ่นั้น อย่างน้อยจะต้องถึง 7 – 8 ชั่วโมงด้วยกัน แต่สำหรับบางคนเลือกที่จะนอนน้อย เพราะจำเป็นจะต้องทำงานหนัก ซึ่งถ้าหากขาดการนอนหลับพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังคงส่งผลต่อความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย การนอนหลับพักผ่อนของผู้สูงอายุ สำหรับการนอนหลับพักผ่อนของผู้สูงอายุ อย่างน้อยจะต้องมีระยะเวลามากถึง 8 ชั่วโมง แต่การนอนหลับสนิทของผู้สูงอายุจะลดลงไปเรื่อย ๆ ส่งผลทำให้ตื่นง่าย หลับยาก จนกระทั่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพไปในที่สุด

ลักษณะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอของแต่ละวัย
(Visited 4 times, 1 visits today)