ลบ History ใน Web Browser บน Android ให้หมดจด


                      บน Smartphone ที่เราใช้งานกันอยู่นั้น Web browsers อย่าง Chrome และ Firefox ทั้ง 2 Web browsers นี้ถือว่ามีคผู้ใช้งานมากพอสมควร และในการแสดงผลในหน้าแรกของทั้ง 2 Web Browser นั้นก็มีการแสดงผลที่เหมือนกัน โดยจะแสดงหน้าเว็บไซต์ที่เราเคยใช้งานไปก่อนหน้านี้ให้เราได้รู้อีกด้วย โดยในการแสดงผลแบบนี้เราจะเรียกว่า History นั้นเอง ซึ่งหากเพื่อนๆ หรือ คนณู้จักยืมเครื่องเราใช้งานนั้นก็จะทราบได้ทันทีว่าเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดมาบ้าง แต่นับว่าเป็นความโชคดีมากเพราะไฟล์ History บน Web Browser เหล่านั้นเราสามารถเลือกทำการลบออกไปได้เช่นกันเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรานั้นเอง  โดยขั้นตอนการลบไฟล์ History ของทั้ง Chrome และ Firefox จะมขั้นตอนดังนี้ บน Chrome โดยขั้นตอนแรกให้เราเปิด Chrome ขึ้นมาและเข้าไปที่ Settings (โดยเมนู Settings จะอยู่ในรูปจุด 3 จุด ทางด้านบนขวา) จากนั้นให้เราเลือกที่ Privacy โดยเมนุดังกล่าวจะอยู่ภายใต้หัวข้อ Advanced จากนั้นให้เราเลือกที่ Clear Browsing Data ต่อมาระบบจะแสดงกรอบคำว่า Clear browsing data ให้เรากดเลือกที่ปุ่ม Clear จากนั้นรอสักพักระบบจะทำการลบข้อมูล History ของ Browser ออกไป บน Firefox โดยขั้นตอนแรกให้เราเปิด Firefox ขึ้นมาและเข้าไปที่ Settings (โดยเมนู Settings จะอยู่ในรูปจุด 3 จุด ทางด้านบนขวา) จากนั้นเลือกที่ Privacy ต่อมาในหน้านี้ให้เรากดที่ Clear private data ต่อมาระบบจะแสดงกรอบ Clear private data โดยให้เรากดที่ปุ่ม Clear จากนั้นรอสักพักระบบจะทำการลบข้อมูล History ของ Browser ออกไป ซึ่งหากขึ้นคำว่า Private data Clear แสดงว่า History ถูกลบออกไปแล้ว ขอบคุณรูปภาพจาก androidpit

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ลบ History ใน Web Browser บน Android ให้หมดจด

  วันที่: 29 มี.ค. 2554


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี