ลบ Contacts ออกจาก Recent Apps เพียงไม่กี่ขั้นตอน


                ระบบปฏิบัตการ iOS เวอร์ชั่น 8 นั้นถือว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทาง Apple นั้นได้พัฒนาออกมา โดยในระบบปฏิบัติการ iOS 8 นี้นั้นมี Feature ตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ที่เราสามารถดูได้ว่าแอพพิเคชั่นตัวใหนที่เราได้เคยเปิดใช้งานมาก่อนหน้านี้บ้าง หรือ จะเป็นในส่วนของรายชื่อเบอร์โทรศัพท์อย่าง Contract ใดบ้างที่เราติดต่อเป็นเบอร์ล่าสุด โดยทั้งแอพพิเคชั่นและ Contract เหล่านั้นจะแสดงอยู่ในหน้าการแสดงผลที่เราเรียกว่า Recent Apps นั้นเอง โดย Feature ตัวนี้ถือว่าเป็น Feature ที่ให้ความสะดวกในการใช้งานแก่เพื่อนๆ คนใหนที่ต้องการติดต่อไปหาเบอร์ที่เราเคยติดต่อก่อนหน้านี้ เพราะเราไม่ต้องเข้าไปค้นหาเบอร์โทรศัพท์ในสมุดรายชื่อของเราเลย เพียงแค่เราเข้าไปที่หน้า Recent Apps เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะติดต่อเบอร์ แต่ในการแสดงผลแบบนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงในบางคนที่เพื่อนๆ ของเรายืมเครื่องไปใช้งาน โดยอาจจะพบเห็นได้ง่าย โดยวิธีแก้ไขนั้นเพียงแค่เราเลือกปิดการแสดงผลของ Contacts ที่เคยติดต่อในหน้า Recent Apps ออกไปนั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ ในส่วนของขั้นตอนการปิดการแสดงผล Contacts ในหน้า Recent Apps นั้นเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าตามเมนูดังนี้  Settings > Mail, Contacts, Calendars > Show in App Switcher > จากนั้นให้เราปิดการใช้งานของการแสดงผลในส่วนของ  Recent ออก เมื่อเราปิดการแสดงผลของ Contacts ในหน้า Recent Apps ออกไปแล้ว ในหน้า Recent Apps นั้นก็จะมีการแสดงผลดังรูปทางด้านล่างนี้นั้นเอง

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ลบ Contacts ออกจาก Recent Apps เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  วันที่: 28 เม.ย. 2554


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี