ผาช่อจังหวัดเชียงใหม่


                  ผาช่อ ชื่อนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหมายถึงอะไร ผ่าช่อนี้ถ้าแปลตรงตัวก็หมายถึงผ่าที่มีลักษณะเหมือนเป็นช่อต่างๆ ความสวยงามแน่ะที่แห่งนี้เป็นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความสวยงามของหินผ่าต่างๆที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สวยงามน่าพิศวงเป็นอย่างมาก ที่ผ่าช่อแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตจอมทองเส้นทางที่จะไปนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร ความสวยงามที่คุณจะได้รับนั้นก็จะเป็นแบบที่คุณไม่สามรถหาที่ไหนเหมือนได้อย่างแน่นอน เส้นทางในการเดินไปชมความงามของหินงอกหินย้อยนั้น เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางในแบบ Avenger เป็นอย่างมาก เพราะเส้นทางในการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเดินทั้งหมด รถจะจอดได้เพียงแค่ปากทางเข้าเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่จะไปอาจจะต้องเตรียมน้ำไประหว่างทางเดินเล็กน้อย การเดินชมความงามจะให้มุมมองที่ต่างกันออกไป บางคนอาจจะมาศึกษาเรื่องของการเกิดหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติแล้วดูความงามของหินในยุคต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นมา สิ่งที่น่าศึกษามาที่สุดคือพื้นที่บริเวณแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นหินและดินแดงไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้มากนัก แต่ก็มีพืชบางชนิดที่ชอบดินลักษณะนี้ ความหมายอย่างนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การมาท่องเที่ยวที่แบบนี้นั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวคือ ดูแต่ตามืออย่าต้อง หินงอกบางจุดก็มีความเปราะบาง การที่เราจะเข้าไปสัมผัสนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ การจะเข้ามาเที่ยวยังสถานที่ผาช่อแห่งนี้ควรแต่งกายมาให้พร้อมด้วยชุดที่รัดกุมและรองเท้าที่ดีสักหน่อย ด้วยเส้นทางการเดินเป็นแอ่ง เป็นเขา และเป็นหิน ให้ความรู้สึกการเที่ยวป่าเกือบจะเต็มตัว รับรองได้ว่าคนที่ชอบเรื่องของธรรมชาติเมื่อได้มาเที่ยวที่นี่แล้วคุณจะประทับใจเป็นอย่างมาก หลายคนที่ได้มา ต่างก็มาเก็บภาพถ่ายที่สวยงามมุมมองของแต่ละคนต่างกันออกไป บางมุมแสงที่กระทบกับซอกหินต่างๆ ทำให้เกิดเงาและแสงที่สวยงามเป็นที่สุด คุณต้องมาสัมผัสเองแล้วคุณจะเข้าใจ

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ผาช่อจังหวัดเชียงใหม่

  วันที่: 19 มิ.ย. 2554


  Tags: ท่องเที่ยว