พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่


                 จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเที่ยวแบบธรรมชาติก็มีหลายแห่ง หรือจะเป็นป่าเป็นดอยก็มีอยู่มากมายหรือจะเป็นสถานที่ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกัน อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้คือศูนย์รวมเรื่ององค์เทพ ที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดู เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งมายาวนานเกินกว่า 10 ปี และได้ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆให้ได้ชมและศึกษากัน จุดเด่นสำคัญเมื่อเวลาได้เข้าชมองค์พระพิฆเนศวรนั้นก็จะเป็นเทวลัยที่ประดิษฐ์องค์พระพิฆเนศวรจำลอง ที่ได้ถือว่าเป็นองค์แรกที่ได้แสดงตนต่อเหล่าเทพด้วยกันหรือเรียกกันว่า เป็นปางแรกที่เราหลายคนควรจะศึกษาเอาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่ ไม่ได้เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใดและเปิดบริการให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น ทุกวันไม่มีวันหยุด ในแต่ละปีที่แห่งนี้ก็จะมีงานประจำปีหลายอย่างเช่นกัน อย่างเช่นงานประจำปีที่หลายคนที่นับถือองค์เทพต้องรู้จักคือ คเนศจตุรถี งานนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดองค์พระพิฆเนศวร แต่ละปีนั้นก็จะมีงานบูชาบวงศรวงที่ต่างกันออกไป อีกจุดที่เป็นจุดสนใจใหม่คือตึกที่ได้จำลองแบบมาจากอินเดียทุกอย่างจะมีการจัดแสดงองค์เทพป่างต่างๆ และได้จำลองเหตุการณ์ด้านในเหมือนการแต่งงานขององค์เทพ ด้านในนั้นใครที่ยังไม่เคยได้ลองใช้ชุดแบบชาวอินเดียที่นี่เขาก็มีบริการให้ด้วยเช่นกัน เมื่อได้ลองใส่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เก็บไว้ดูได้ อีกส่วนที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ห้องของพระแม่ลักษมี ส่วนนี้ใครที่มาแล้วไม่ได้ขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองถือว่าพลาดเป็นที่สุด เพราะคนที่มาเมื่อกราบไหว้องค์พระพิฆเนศวรเพื่อขอเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ต้องขอเรื่องเงินทองโชคลาภด้วยเช่นกัน บางท่านก็ถึงกับบนบาลศาลกล่าวก็แล้วแต่ความถนัด พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทอง การจะมาเที่ยวที่นี่ ให้เดินทางด้วยถนนเชียงใหม่จอมทอง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกตลอดทาง ทางเข้าจะอยู่ทางขวามือ ทางเข้าเดียวกับผ่าช่อ

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร เชียงใหม่

  วันที่: 21 มิ.ย. 2554


  Tags: ท่องเที่ยว