โรคหลงตัวเอง ภัยเงียบที่ส่งผลเสียอย่างร้ายแรง


                  บางครั้งเราทุกคน อาจจะยังไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราเข้าใจอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นัก จนกระทั่งสื่อให้เห็นทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับคนรอบข้าง อย่างเช่น การหลงตัวเอง ซึ่งในส่วนของการหลงตัวเองนั้น ถือได้ว่าไม่ใช่นิสัย แต่จริง ๆ แล้วกลับเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่มาพร้อมกับนิสัยอารมณ์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ซึ่งอาการหลงตัวเอง จึงถือได้ว่าเป็น โรคหลงตัวเอง ได้เช่นกัน ลักษณะของโรคหลงตัวเอง โรคหลงตัวเอง ถือได้ว่าเป็นอาการทางจิต ที่ทำให้เกิดสภาวะสนใจแค่ตัวเองและไม่สนใจผู้อื่น จนกระทั่งทำให้ดูเหมือนเห็นตัวเองเป็นใหญ่ และไม่มองเห็นใคร ไม่ค่อยจะรับฟังเหตุผล หรือยอมรับในเหตุผลของคนอื่นเสียเท่าไหร่นัก คำพูดของคนอื่นมักจะไม่มีความหมาย เท่ากับคำพูดของตัวเอง มีอาการเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอ และมักจะมีความสุขทุกครั้ง ที่มีคนให้ความสำคัญและให้ความสนใจ มีอาการขาดความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นตลอดเวลา จนกระทั่งทำให้เกิดอาการปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่ใช่ของตนเอง ชอบสำคัญตัวเองผิดอยู่เสมอ ความสามารถของตนมักจะดีกว่าคนอื่น ๆ ไปหมด เข้าใจความหมายเฉพาะคนที่ดีมาก เก่งมาก และหน้าตาดีมากเท่านั้น ไม่ค่อยช่วยเหลือคนอื่น แต่กลับชอบใช้หรือวานคนอื่นเสียมากกว่า จิตใจค่อนข้างที่จะหยาบกระด้าง มีความเย็นชา และไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบข้าง ชอบยกตนเพื่อข่มผู้อื่น อีกทั้งยังคงลบหลู่และดูหมิ่นคนอื่นเป็นประจำ ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่น ด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดแรง ๆ แสดงอาการโกหกหน้าตาเฉย แม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้ตัวเองดูดี และผู้อื่นให้การยอมรับ ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็น โรคหลงตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคอีกชนิดหนึ่ง ที่ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งตัวของผู้ป่วยเองโดยตรง เพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะของโรคนี้ ย่อมทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดูมีภาพลักษณ์ที่แย่และไม่มีมุมไหนที่ดูดีเลยแม้แต่น้อย ที่สำคัญ โรคนี้ถ้าหากใครได้เป็น ย่อมที่จะเป็นแล้วหายยาก หรือไม่มีสิทธิ์หายได้อีกด้วยค่ะ

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • โรคหลงตัวเอง ภัยเงียบที่ส่งผลเสียอย่างร้ายแรง

  วันที่: 4 ก.ค. 2554


  Tags: การดูแลสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ สุขภาพ สุขภาพในการทำงาน อาหารและสุขภาพ โรคหลงตัวเอง