วิธีการฝึกขับถ่ายให้กับเด็กวัย 1-3 ปี (ตอนที่1)


                   สำหรับเด็ก ๆ ที่อยู่ในช่วงวัย 1-3 ปี จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน ในเรื่องของการขับถ่ายผ่านการนั่งกระโถน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากเด็ก ๆ รู้สึกหวาดกลัว โดยเฉพาะหวาดกลัวที่จะขับถ่ายด้วยแล้ว ย่อมเป็นผลเสียที่จะตามมาในภายหลังอย่างมากเลยทีเดียว แต่ถ้าหากพวกเขาสามารถนั่งกระโถนหรือทำการขับถ่ายเองได้ จะส่งผลทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในช่วงวัย 1-3 ปี ได้รู้จักควบคุมความรู้สึกของตนเอง พร้อมทั้งได้ดูแลตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะก้าวไปสู่การเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย ส่วนวิธีฝึกให้ลูกน้อยได้ทำการขับถ่าย มีดังนี้ ฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จักควบคุมการขับถ่ายด้วยตัวเอง เด็ก ๆ ที่อยู่ในช่วงวัย 18 – 24 เดือน จะสามารถบ่งบอกความต้องการของตนเองได้ โดยเฉพาะการขับถ่าย ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องฝึกฝนในเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายให้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเดินตรงไปเพื่อทำการขับถ่าย การดึงกางเกงลง ตลอดจนกระทั่งสามารถบอกความต้องการได้อย่างมั่นใจ ลดการใส่ผ้าอ้อมให้กับเด็ก ๆ การฝึกฝนในเรื่องของการขับถ่าย คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นได้โดยการลดผ้าอ้อม ซึ่งเด็ก ๆ จะลดการใส่ผ้าอ้อมได้ลดลงเรื่อย ๆ เพื่อที่จะฝึกฝนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงความเฉอะแฉะ ความไม่สบายตัว ที่แตกต่างไปจากการขับถ่ายด้วยตนเอง ให้เด็ก ๆ เลือกกระโถนที่ถูกใจเอาไว้ใช้เอง การเลือกซื้อกระโถน คุณแม่จะต้องนำพาเด็ก ๆ ไปทำการเลือกซื้อด้วยตนเอง เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รู้จักกระโถน และได้พบเห็นรูปแบบของกระโถนได้มากยิ่งขึ้น การเลือกซื้อผ่านลวดลายได้ด้วยตัวเอง จะทำให้เด็ก ๆ ไม่รู้สึกกลัวกระโถนในวันต่อมา ไม่ควรดุว่าเด็ก ๆ ในช่วงเวลาขับถ่าย ในช่วงเวลาขับถ่ายของเด็ก ๆ นั้น ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดก็ตาม ถึงแม้ว่าเด็ก ๆ จะทำเลอะเทอะเปรอะเปื้อน คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะตำหนิ หรือดุด่าเด็ก ๆ จนกระทั่งเกิดความหวาดกลัว สำหรับวิธีฝึกฝนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักไปกับการขับถ่ายด้วยตนเองไม่ได้มีเท่านี้ คุณสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่บทความต่อไปได้เลยค่ะ

 • วิธีการ คิดอัตรา ค่าล่วงเวลา โอที ตามกฎหมายกำหนด
 • วิธีการทำน้ำจิ้มสลัดโรลอร่อยเด็ด ทำขายได้ ( สูตรน้ำสลัดครีมผสมน้ำจิ้มซีฟู้ด )
 • วิธีการ กำหนด ผังบัญชี
 • วิธีการตกแต่งตัวเลขกำไรสุทธิ
 • การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการ...
 • วิธีการจองชื่อนิติบุคคล
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคำนวณ ออกได้เป็น 2 รูปแบบ
 • วิธีการปรับแต่ Galaxy S4 ของเราให้ดูน่าใช้งานมากกว่าเดิม
 • วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก

 • วิธีการฝึกขับถ่ายให้กับเด็กวัย 1-3 ปี (ตอนที่1)

  วันที่: 14 ส.ค. 2554


  Tags: การขับถ่ายของลูกน้อย วิธีฝึกให้ลูกน้อยได้ทำการขับถ่าย สุขภาพ สุขภาพของลูกน้อย สุขภาพดี อาหารและสุขภาพ เด็กวัย 1-3 ปี