ตั้งค่าอย่างไรให้ส่ง Messages ได้ทั้งบน OS X และ iOS


               แอพพิเคชั่น Messages ของทั้งบน iOS และ OS X นั้นน้อยคนนักที่จะทราบว่าแอพพิเคชั่น Messages นี้นันจะสามารถทำการเชื่อต่อข้อความอย่าง SMS ด้วยกันได้ โดย Feature นี้ถือว่าเป็น Feature ตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะหากเราทำงานอยู่บนหน้าเครื่อง Mac และ มีคนส่งข้อความมาผ่านทาง iPhone ของเรา เราก็สามารถตอบกลับไปผ่านทางเครื่อง Mac ได้เลยนั้นเอง สำหรับวิธีการตั้งค่านั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ ในขั้นตอนแรกเราจำเป็นที่จะต้องทำการ Login Apple ID ของทุกๆ อุปกรณ์ใน Account เดียวกันก่อน จากนั้นบนเครื่อง iPhone เข้าไปที่ Settings > Messages > Send & Receive และให้เราเลือก Account ทั้ง 2 ส่อนให้เป็น Account เดียวกัน ต่อมาให้เรามาที่หน้าจอเครื่อง Mac และเปิดแอพพิเคชั่น Messages และเข้าไปที่เมนู Messages > Preferences ในส่วนของ Account ให้เราเลือก Apple ID ที่ใช้งาน ภายใต้หัวข้อ You can be reached for messages at ให้เราตรวจสอบทั้ง phone number และ email address ให้ตรงกัน ในส่วนของ Start new conversations from ให้เราเลือก phone number ที่ต้องการใช้งาน มายัง IOS และเข้าที่เมนู Settings และเข้าไปที่ Messages ต่อมากลับไปที่ iPhone และเข้าไปที่ Settings > Messages > Text Message Forwarding จากนั้นเราจะอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราได้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง Apple ID เดียวกัน โดยเราสามารถเลือกเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานได้

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ตั้งค่าอย่างไรให้ส่ง Messages ได้ทั้งบน OS X และ iOS

  วันที่: 16 ส.ค. 2554


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี