เพิ่มขนาดพื้นที่ภายใน Galaxy S4 ของเราให้มากขึ้นง่ายๆ


          ขนาดของพื้นที่ภายใน Smartphone ของเรานั้นถือว่าเป็นส่วนที่มรความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะหากเวลาเราทำการดาวน์โหลดไฟล์สำคัญเข้ามายัง Smartphone ของเรานั้น และระบบเกิดแจ้งเตือนว่าพื้นที่ในหน่วนความจำของเราไม่พอนั้น เราอาจจะรู้สึกเบื่อได้ แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ใช้งาน Samsung Galaxy S4 ไปดูกันว่าเราจะทำอย่างไรให้พื้นที่ภายในเครื่องของเรามีขนาดที่เพิ่มมากขึ้นไปอีก เลือกลบแอปพิเคชั่นที่ไม่ใช้งาน สำหรับแอปพิเคชั่นบางตัวในเครื่องของเรานั้น จะมีบางแอปพิเคชั่นเท่านั้นที่จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เช่น Appstore, Amazon kindels หรือ Audible โดยแอปพิเคชั่นเหล่านี้นั้นเพื่อนๆ บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ ซึ่งเราสามารภทำการลบออกไปได้ เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ภายในเครื่องของเราได้ Clear caches สำหรับการลบไฟล์ caches ในเครื่องของเรานั้นก็ถือว่าเป็อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้พื้นที่ภายในเครื่องของเรามีขนาดเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน เพราะไฟล์ caches นั้นจะเป็นไฟล์ที่จดจำการทำงานทุกอย่างทั้งของระบบ และ แอปพิเคชั่น ภายในเครื่องของเรา โดยมีวิธีลบดังนี้ Settings > More > Application manager > จากนั้นเลือกแอปพิเคชั่นที่เราต้องการ > ต่อมาให้เรากดที่ปุ่ม Clear cache เลือกใช้ MicroSD card โดยปรกตินั้นหลายๆ ท่านอาจจะเข้าใจว่า MicroSD card นั้นมีหน้าที่เพียงแค่การเก็บไฟล์หรือสำรองข้อมูล แต่ MicroSD card นั้นเราสามารภทำการย้ายแอปพิเคชั่นที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการลงไปยัง MicroSD card ได้ โดยมีวิธีดังนี้ Settings > More > Application manager > เลือกแอปพิเคชั่นที่ต้องการ > จากนั้นกดที่ปุ่ม Move to SD card

 • ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
 • การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การจ่ายเงินสดย่อย
 • การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการ...
 • การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)
 • หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
 • การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน ห...
 • การตรวจเช็กรถยตน์ภายใน 10 นาทีก่อนที่จะทำการเดินทางไกล
 • วิธีควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารภายในกิจการ
 • ฮวงจุ้ยการสร้างบันไดภายในบ้านให้เกิดความมงคล
 • เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long-term Loans)

 • เพิ่มขนาดพื้นที่ภายใน Galaxy S4 ของเราให้มากขึ้นง่ายๆ

  วันที่: 11 ก.ย. 2554


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี