3 แอปพิเคชั่นที่ช่วยตรวจ Performance ต่างๆ บน Android ของเรา


             หลายๆ ท่านที่ใช้งาน Smartphone ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแบบ Android นั้นอาจจะเบื่อๆ ที่บนระบบปฏิบัติการ Android นั้นเราไม่สามารถตรวจสอบดูได้เลยว่าระบบที่เราใช้งานอยู่นั้นมีแอปพิเคชั่นตัวใหนทำงานผืดปรกติบ้าง หรือ ในเครื่องของเรามีไฟล์ประเภทต่างๆ อย่างไฟล์เสียง รูป วิดีโอ หรือ ไฟล์ต่างๆ มากน้อยเพียงใด แต่บน Android นั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งแอปพิเคชั่นเสริมเพื่อทำการตรวจสอบไฟล์ต่างๆ ได้นั้นเอง โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันว่ามีแอปพิเคชั่นใดบ้างที่น่าใช้งานกันบ้าง Network Monitor Mini สำหรับแอปพิเคชั่น Network Monitor Mini ตัวนี้จะเป็นแอปพิเคชั่นตัวหนึ่งที่เราสามารถทำการตรวจสอบได้วในส่วนของสัญญาณภายใเครื่องของเราทั้งการ download upload โดยการทำงานของแอปพิเคชั่น Network Monitor Mini นี้จะทำงานแบบ real time ซึ่งทำให้เราทราบการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ภายในเครื่องของเราได้ System Monitor สำหรับ System Monitor นั้นจะเป็นแอปพิเคชั่นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทำการตรวจเช็คการทำงานในส่วนของระบบปฏิบัติการของเราทั้ง CPU, RAM, SD รวมไปถึงในแอปพิเคชั่น System Monitor ตัวนี้ยังมี task manager ให้เราลบแอปพิเคชั่นต่างๆ ที่เราไม่ต้องการให้ทำงานหรือแอปพิเคชั่นที่ค้างออกไปได้อีกด้วย Disk usage สำหรับแอปพิเคชั่น Disk usage ตัวนี้จะเป็นแอปพิเคชั่นที่เราสามารถทำการตรวจเช็คในส่วนของขนาดพื้นที่ภายในเครื่องของเราได้โดยการแสดงผลของตัว Disk usage ตัวนี้จะแสดงให้เราได้ทราบว่าภายในเครื่องของเรานั้นมีไฟล์ประเภทใหนบ้าง และไฟล์ประเภทนั้นมีขนาดมากน้อยเพียงใด

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • 3 แอปพิเคชั่นที่ช่วยตรวจ Performance ต่างๆ บน Android ของเรา

  วันที่: 16 ก.ย. 2554


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี