ประสาทหลอนได้ทันที หากวันนี้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอ


              สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานส่วนใหญ่ มักจะทุ่มเทเวลาทั้งหมด ให้กับช่วงเวลาในการทำงาน แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ สุขภาพของกลุ่มคนวัยทำงาน จะสามารถแย่ลงได้เรื่อย ๆ หากมีการพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นหลัก และล่าสุดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เตือนประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อดนอนเป็นระยะเวลานานหรือบ่อยครั้ง ว่าจะได้รับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย เพราะการอดนอนติดต่อการเป็นเวลานาน ๆ ถือได้ว่าเป็นการทารุณร่างกายของคุณเอง

1.อดนอนเป็นประจำ ก่อให้เกิดอาการเบี่ยงเบนทางอารมณ์ อาการของคนที่อดนอนอย่างเป็นประจำส่วนใหญ่ มักจะมีอาการเบี่ยงเบนทางอารมณ์ได้อย่างง่าย ๆ โดยเฉพาะจะส่งผลเสียต่อระบบการเรียนรู้ พร้อมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้จากการสั่งงานของสมอง ซึ่งผู้ที่อดนอนมักจะแสดงอารมณ์ในทางลบแบบเห็นได้ชัด อีกทั้งยังคงไม่รับรู้ถึงอารมณ์ในทางบวก ที่ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นออกมา ทำให้ความอดทนของผู้ที่อดนอนเป็นประจำ มีน้อยกว่าผู้ที่นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนั่นเอง
2.อดนอนมาก ๆ ส่งผลทำให้ หลับใน สำหรับคนที่อดนอนเป็นประจำ มักจะบังคับให้ตนเองอยู่ในสภาพที่ตื่นตัว จนกระทั่งก่อให้เกิดสภาวะหลับในได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้ถึงแม้ว่าผู้แสดงอาการ จะมีอาการไม่ได้หลับตา แต่พวกเขาก็ไม่ได้มองเห็นอะไร อีกทั้งสมองยังคงอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่เรากำลังนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย
3.รุนแรงที่สุด ของคนอดนอน คือ ประสาทหลอน คนที่อดนอนอย่างเป็นประจำ จนกระทั่งก่อให้เกิดอาการที่รุนแรง นั่นก็คือ การอดนอนเรื้อรัง ย่อมทำให้คุณประสาทหลอนได้โดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ว่าอาการง่วงนอน จะไม่ได้ส่งผลเสียจนกระทั่งทำให้มนุษย์เราเสียชีวิตได้ แต่การง่วงนอนจนเกิดสภาวะหลับใน ย่อมส่งผลทำให้เกิดการเสียชีวิตได้มากกว่า เพราะถือได้ว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุ แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ก็คือการอดนอน หรือการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นั่นเอง


 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • ประสาทหลอนได้ทันที หากวันนี้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอ

  วันที่: 19 ก.ย. 2554


  Tags: นอนหลับพักผ่อน ประสาทหลอน สุขภาพ สุขภาพดี อาหารและสุขภาพ