10 พฤติกรรม หากคุณทำเป็นประจำย่อมบั่นทอนอายุ (ตอนที่1)


                  สำหรับบทความนี้ เราจะมาพูดถึง 10 พฤติกรรม หากคุณทำเป็นประจำย่อมบั่นทอนอายุ ในตอนที่1 ซึ่งหลากหลายพฤติกรรม ที่เรารับรู้ได้ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อเราทำอย่างเป็นประจำ จะสามารถบั่นทอนอายุของเราได้ แต่บางคนกลับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ กลับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่คุณต้องทำไปแล้วนั่นเอง ส่วนพฤติกรรมบั่นทอนอายุ มีดังนี้

1.นอนดึกอย่างเป็นประจำ การนอนดึกอย่างเป็นประจำ มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนวัยทำงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มคนโดยทั่วไป ที่ชื่นชอบไปกับการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืน หรือแม้กระทั่งติดซีรีส์ ละคร หรือดูการแข่งขันฟุตบอลก็ตาม เมื่อมีเหตุทำให้ต้องนอนดึก ย่อมทำให้ไม่มีฮอร์โมนที่จะใช้ต้านโรคมะเร็งหลั่งออกมาภายในร่างกาย อีกทั้งการนอนดึกยังคงทำให้เกิดโรคร้ายชนิดต่าง ๆ ได้อีกด้วย
2.คนที่สูบบุหรี่ กินเหล้า การสูบบุหรี่ กินเหล้าอย่างเป็นประจำ ย่อมทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยแท้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พฤติกรรมในรูปแบบนี้ จะบั่นทอนอายุของคุณให้ลดลงได้ เพราะนอกจากจะทำให้อวัยวะภายในและภายนอกได้รับผลกระทบแล้ว พฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้ ยังคงทำให้แก่เร็วและเป็นโรคมะเร็งตามมา
3.คนที่ชอบทานแต่ไขมัน การรับประทานไขมันอย่างเน้น ๆ ย่อมส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน และโรคอื่น ๆ ตามมาได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งไขมันและโปรตีนยังคงเป็นแหล่งอาหารชั้นหนึ่ง ของเจ้าโรคมะเร็งได้อย่างดีเลิศเลยทีเดียว
4.คนที่มีความเครียดจัด ความเครียดย่อมทำลายสุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายโดยแท้ อีกทั้งความเครียดยังคงบั่นทอนอายุได้อย่างง่าย ๆ หากคุณเครียดมากขึ้นเท่าไหร่ อายุของคุณก็จะถูกบั่นทอนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
5.เมื่อร่างกายขาดวิตามิน วิตามินและแร่ธาตุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราทุกคนควรจะได้รับ โดยเฉพาะในปริมาณที่มากพอ แต่ถ้าหากร่างกายขาดวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้แล้ว ย่อมทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงได้ และมีผลต่อการบั่นทอนอายุของคุณได้อีกด้วย และนอกจากพฤติกรรมในเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังคงมีพฤติกรรมอื่น ๆ มากถึงอีก 5 พฤติกรรม ที่จะสามารถบั่นทอนอายุของคุณได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งคุณสามารถติดตามต่อได้ในบทความต่อไปค่ะ


 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • 10 พฤติกรรม หากคุณทำเป็นประจำย่อมบั่นทอนอายุ (ตอนที่1)

  วันที่: 22 ก.ย. 2554


  Tags: การดูแลสุขภาพ การบั่นทอนอายุ สุขภาพ สุขภาพดี อาหารและสุขภาพ