สร้างลูกรักให้เป็นเด็ก 2 ภาษา เริ่มต้นก่อนที่ตัวคุณ


                 สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตัดสินใจ จะช่วยให้ลูกรักมีความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง อาจไม่ทราบว่าตนเองจะต้องเริ่มต้นอย่างไรเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่ครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาซะด้วย พ่อแม่บางคนอาจจะเริ่มต้นสอนภาษาที่สองให้กับลูกโดยไม่มีจุดหมายหรือวีการที่ดีพอ ซึ่งไม่ดีแน่ครับเพราะมันจะทำให้ลูกของคุณเกิดความสับสนหรือจดจำภาษาแบบผิดๆ บางคนอาจจะเริ่มสอนไปได้สักพักก็เบื่อและเลิกสอนไปในที่สุด หรือสอนๆหยุดๆ เพราะไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี แบบนี้อาจทำให้พัฒนาการทางภาษาไม่ต่อเนื่องได้ครับ  ดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนในการเริ่มต้นสอนภาษาให้ลูกที่ถูกต้อง แบบนี้ครับ

1.เลือกภาษา บางครั้งไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษครับ อาจจะเป็นภาษาอื่นๆตามความเหมาะสม หรือแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการใช้งานจริงๆ ซึ่งก็มีทั้ง ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันที่เกิด AEC ขึ้นภาษาของเพื่อนบ้านเราก็ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ
2.กำหนดจุกมั่งหมาย คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อเลือกภาษาได้แล้วคุณจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายด้วยว่า คุณจะให้ลูกเป็นเด็กสองภาษาเพื่ออะไร  ยกตัวอย่างครับ คุณพ่อคุณแม่บางคนมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติจึงอยากให้ลูกพูดคุยสื่อสารกับคู่สมรสหรือญาติได้ บางคนอยากให้ลูกไปเรียนหรือทำงานต่างประเทศ หรือต้องการให้ลูกเอาไว้ใช้ต่อยอดความรู้ในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ควรต้องชัดเจนมากๆครับ  
3.เลือกวิธีการ โดยปกติที่นิยมใช้โดยทั่วไปและได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมีอยู่ 2 วิธีคือ - One parent , one language(OPOL) หรือพ่อแม่ 1 คน ต่อ 1  ภาษา เช่น คุณพ่อพูดแต่ภาษาไทยกับลูก และคุณแม่พูดแต่ภาษาที่สองกับลูก จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาทั้ง 2 ภาษา ไปได้ตลอดเวลา - Minority language at home คือการที่พ่อและแม่พูดแต่ภาษาที่สองกับลูกเมื่ออยู่ที่บ้าน แต่นอกบ้านจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
4.เตรียมความพร้อม โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนรู้พื้นฐานในการออกเสียงที่ถูกต้อง อาจจะไปเรียนเพิ่มเติม หรือศึกษาจากอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆก็ได้ ถ้าไม่เก่งอย่าเพิ่งตกใจไปครับเพราะการพูดคุยภาษาที่สองกับเด็กๆนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาเท่าเจ้าของภาษาก็สามารถทำได้  ขอแค่มีความตั้งใจทำเพื่อลูกที่คุณรักก็พอครับ ชัยชนะอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5.ร่วมมือกันทั้งครอบครัว การสร้างลูกให้เป็นเด็กสองภาษา ไม่ใช่ภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องร่วมมือกันทุกคน เพื่อให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการที่ดีที่สุดทางภาษา เมื่อคุณตัดสินใจจะให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา และรู้ถึงการเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำครับ ถึงจะยากแค่ไหนแต่เชื่อว่าพลังแห่งความรักของคุณจะทำให้คุณทำมันออกมาได้ดีที่สุด เพื่อลูกสุดที่รักของคุณนั่นเอง


 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • สร้างลูกรักให้เป็นเด็ก 2 ภาษา เริ่มต้นก่อนที่ตัวคุณ

  วันที่: 21 พ.ย. 2554


  Tags: พัฒนาตนเอง