การปฏิบัติตนหลังผ่าฟันคุดที่ถูกต้อง


                                จากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดฟันคุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ กับการเข้ารับการรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ในรูปแบบการผ่าตัดฟันคุด และเมื่อผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแล้ว ก็ควรที่จะปฏิบัติตน หลังเข้ารับการผ่าตัดฟันคุดให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามมา ซึ่งข้อปฏิบัติตนหลังเข้ารับการผ่าตัด มีดังนี้ การปฏิบัติตนหลังเข้ารับการผ่าตัดฟันคุด

1.ผู้ป่วยจะต้องพยายามกัดผ้าก๊อซที่แพทย์ได้มอบให้ไว้แน่น ๆ และควรกัดอยู่ในลักษณะที่นิ่งที่สุด ถึงแม้จะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม ซึ่งควรกัดผ้าก๊อซไว้แบบนี้ประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยกัน เพื่อเป็นการห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง
2.ในระหว่างที่กัดผ้าก๊อซเพื่อห้ามเลือด ถึงแม้ว่าจะมีเลือดซึมออกมา ผู้ป่วยก็ควรกลืนเลือดและน้ำลายทั้งหมด ไม่ควรอมเลือดและน้ำลายเอาไว้ในปาก เพราะอาจจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการคลื่นไส้ได้
3.หลังจากที่ผู้ป่วยได้ทำการคลายผ้าก๊อซแล้ว อาจจะมีเลือดหรือน้ำลายซึมออกมาบ้าง ก็ไม่ควรที่จะบ้วนปากทันที เพราะถ้าหากยิ่งบ้วนปากมากเท่าไหร่ เลือดก็จะยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้น
4.หลังจากที่คลายผ้าก๊อซ หากยังพบว่ามีเลือดออกมาเป็นจำนวนมาก ให้นำผ้าก๊อซแผ่นใหม่ที่สะอาด มาวางไว้บนแผล แล้วให้ผู้ป่วยกัดไว้ให้แน่นอีกครั้ง พร้อมทั้งใช้น้ำแข็งคอยประคบบริเวณแก้ม ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมที่อาจจะเกิดขึ้นได้
5.ห้ามผู้ป่วยอมน้ำแข็งเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เลือดไม่หยุดไหลนั่นเอง
6.ควรทำความสะอาดช่องปากอยู่เสมอ เพราะจะส่งผลต่อการหายที่ดีของบาดแผลภายในช่องปาก
7.ควรดูแลบาดแผลเป็นอย่างดี เนื่องจากอาการปวดและบวมนั้น จะเป็นมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการผ่าตัดฟันคุดในแต่ละครั้ง ซึ่งอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 3 – 4 วัน เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษา ด้วยการผ่าตัดฟันคุดไปแล้ว แต่หลังจากที่ได้รับการผ่าตัด ย่อมมีอาการปวดและบวมอย่างน้อย 4 – 5 วัน ซึ่งอาการเหล่านี้ถึงแม้จะสร้างความเจ็บปวดหรือรำคาญใจ แต่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปาก ให้เหมือนกับปกติที่เคยทำ และไม่ควรละเลยที่จะดูแลสุขภาพให้ดีด้วย


 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • การปฏิบัติตนหลังผ่าฟันคุดที่ถูกต้อง

  วันที่: 12 ธ.ค. 2554


  Tags: ผ่าฟันคุด สุขภาพ สุขภาพภายในช่องปาก อาหารและสุขภาพ