อุจจาระตกค้าง ภัยเงียบที่คุณจะต้องรู้


                      ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้  คุณอาจจะมีการขับถ่ายที่ดูปกติดี แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การขับถ่ายในแต่ละครั้งของคุณ อาจจะมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยเงียบที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้อย่างมหัน เนื่องจากอุจจาระตกค้างภายในร่างกายนั้น จะเกาะติดกับผนังลำไส้ จนกระทั่งมีลักษณะแข็งและไม่สามารถออกมาจากร่างกายของคุณได้ การสะสมของเสียอย่างอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย ย่อมเป็นผลทำให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงตามมา และยากที่จะรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งอันตรายจากอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย มีดังนี้ อันตรายจากอุจจาระตกค้างภายในร่างกายเป็นจำนวนมาก

1.หากมีอุจจาระตกค้างภายในร่างกายเป็นจำนวนมาก คุณอาจจะมีอาการปวดท้อง ท้องอืดและท้องเฟ้อ ตลอดจนกระทั่งมีอาการท้องผูกเรื้อรัง ต่อให้คุณหันมารับประทานกากใยอาหารมากขึ้นสักเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระตกค้างที่สะสมเป็นระยะเวลานานออกมาได้
2.มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากมีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากนั่นเอง
3.มีอาการเวียนหัวและมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งนับได้ว่าเป็นอาหารที่ไร้สาเหตุ แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้น เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นมาจากการที่คุณมีอุจจาระตกค้างภายในร่างกายโดยตรง
4.มีอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย และรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว จนส่งผลทำให้คุณนอนหลับพักผ่อนได้ไม่เพียงพอ
5.ผิวพรรณเป็นฝ้า เป็นกระ ย่อมส่งผลทำคุณมีสุขภาพผิวพรรณที่ไม่ดี และยากที่จะรักษาให้หายขาดได้
6.มีอาการปวดไมเกรนบ่อยครั้ง เนื่องจากมีของเสียอย่างอุจจาระตกค้าง สะสมอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากนั่นเอง อาการต่าง ๆ เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เสมอ เนื่องจากภายในร่างกายของคุณมีอุจจาระตกค้าง ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมื่อคุณได้รับรู้แล้วว่า สาเหตุหลัก ๆ คืออะไร สิ่งที่คุณควรแก้ไขต่อจากนี้ คือการเข้าพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำ เกี่ยวกับการรักษาโรคอุจจาระตกค้างให้เร็วที่สุด • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • อุจจาระตกค้าง ภัยเงียบที่คุณจะต้องรู้

  วันที่: 14 ธ.ค. 2554


  Tags: ระบบขับถ่าย สุขภาพ อาหารและสุขภาพ อุจจาระตกค้าง การ กำจัด อุจจาระ ตกค้าง อุจจาระตกค้าง pantip อุจจาระตกค้างในลําไส้ หมอพรทิพย์ อันตรายจากอุจจาระตกค้าง อุจจาระ เหนียว สาเหตุ อาการ อุจจาระไม่สุด สูตร ล้