การดูแลผู้สูงอายุ


                         การดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะว่าผู้สูงอายุนั้นดูแลตัวเองได้น้อยกว่าเดิม บางคนต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพราะว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกอาหารการกินให้เหมาะสม ควรเลือกอาหารที่ย่อยง่าย และมีประโยชน์ ไม่ควรกินอาหารที่ทำลายสุขภาพ ต้องลดปริมาณไขมันให้เยอะที่สุด และอาหารรสจัดมากเกินไปก็ไม่ควรให้ผู้สูงอายุทาน                

                        ผู้สูงอายุ ร่างกายก็จะมีความแข็งแรงน้อยลง เราจึงต้องพยายามพาไปออกกำลังกายบ่อยๆ สังเกตได้เลยว่าผู้สูงอายุที่ยังออกกำลังกายจะสามารถเดิน วิ่ง หรือทำอะไรได้มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย สังเกตได้จากบางคนยังไปรำไทเก๊ก ยังเต้นแอโรบิค ยังออกกำลังกาย วิ่งตามสวนสาธารณะ เดินที่สวนสาธารณะอยู่เลย ทั้งนี้เอง ก็ต้องช่วยออกกำลังกายให้มากที่สุด ค่อยๆยืดเส้นยืดสายทีละนิด เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง พยายามพาออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ่อยๆ ไม่ใช่อยู่แต่ในห้อง หรือในบ้านเท่านั้น เพราะว่าอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติจะมีความปลอดโปร่งมากกว่า ดีกว่าอยู่แค่ในห้อง ที่มีแต่เชื้อโรค และอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนั่นเอง ทั้งนี้ก็ต้องพยายามลีกห่างพวกอบายมุขด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรา หรือว่าบุหรี่ ก็มีส่วนในการทำให้สุขภาพเสียยิ่งกว่าเดิมผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระวังเรื่องอุบัติเหตุ มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เกิดอุบัติเหตุเสมอ เช่นลื่นล้ม เป็นต้น ฉะนั้น ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควรให้อยู่ห่างไกลจากที่ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งเลือกกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมเบาๆ ไม่หนักเกินไป เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระวังเรื่องอุบัติเหตุ มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้เกิดอุบัติเหตุเสมอ เช่นลื่นล้ม เป็นต้น ฉะนั้น ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควรให้อยู่ห่างไกลจากที่ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งเลือกกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมเบาๆ ไม่หนักเกินไป เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้                

                    พยายามงดใช้ยาต่างๆ ที่ไปหาซื้อมาใช้เอง เพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการทำงานของตับได้ พร้อมทั้งสังเกตอาการต่างๆที่ผิดปกติไว้ให้ดี และควรตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเช่นกัน และนี่ก็เป็นขั้นตอนในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความสุข ทั้งกายและใจ


 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • การดูแลผู้สูงอายุ

  วันที่: 14 ม.ค. 2555


  Tags: การดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ วิธีดูแลผู้สูงอายุ อาหารและสุขภาพ