วิธีเปิด silent mode ของ Galaxy Note 4, Note 3 และ S4 บน Android 5


                หลายๆ ท่านที่เลือกซื้อ Smartphone ของทาง Samsung อย่างรุ่น Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy Note 3 และ Samsung Galaxy S4 นั้นทีรองรับการอัพเดตเวอร์ชั่นของ OS ไปเป็น Android 5.0 Lollipop อจจะงงขึ้นได้เพราะบน Android 5.0 Lollipop นั้นทาง Google ได้นำโหมดปิดสียงอย่าง silent mode ออกไป โดยนำ โหมดอย่าง interruptions เข้ามาใช้งานแทน สำหรับการใช้งานของโหมด interruptions นี้ก็เปรียบเสมือน silent mode ในรุ่นๆ เก่าๆ แต่จะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาอีกนั้นเอง โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่ไม่ทราบว่าเราจะทำให้เครื่องของเรานั้นทำงานอยู่ในโหมด silent mode ได้อย่างไรนั้นไปดูกันครับ ให้เราเข้าที่หน้า Quick Settings โดยเลือกดูแบบ full Quick Settings โดยให้เรา Slide หน้าจอด้วย 2 นิ้วทางด้านบนลงมาจากนั้นเลือกที่ Tab list ในหน้านี้เราจะเห็น icon sound หรือ vibrate จะเปิดการใช้งานอยู่ โดยเราจะสังเหตุได้ที่ icon รูปดาวทางด้านล่าง หากเป็นสีเขียวโหมด interruptions จะเปิดการใช้งานโดยตัวเครื่องจะ ยังคงมีเสียงเรียกเข้า และระบบสั้น หรือหาก icon รูปดาวเปลี่ยนเป็น None หรือ ขีด แสดงว่า โหมด interruptions ปิดการใช้งานอยู่โดยตัวเครื่องจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนต่างๆ รวมไปถึงระบบสั้นก็จะไม่เปิดการใช้งานอีกด้วย ซึ่งหากเราเข้าไปที่เมนูดังนี้ Settings > Sounds และ Interruptions เพื่อนๆ จะพบเห็นสัญลักษณ์ที่ Ringtone Notification และ System นั้นเป็นรูปขีดทับ และ เส้น zigzag แสดงว่าเราเปิดใช้งานโหมด vibrate โดยเครื่องจะปิดเสียแจ้งเตือนออกแต่จะเปิดใช้งานระบบสั่นแทน และหาก สัญลักษณ์ที่ Ringtone Notification และ System นั้นเป็นรูปขีดทับอย่างเดียว แสดงว่าโหมด Interruptions นั้นปิดการใช้งานโดยตัวเครื่องจะปิดการแจ้งเตือนทั้ง sounds และ vibrations รวมไปถึงในส่วนของ  alarms อีกด้วย

 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ( Prohibited purchase tax )
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ ( Retained earnings )
 • ส่วนลดการค้า คือ ( Trade discounts )

 • วิธีเปิด silent mode ของ Galaxy Note 4, Note 3 และ S4 บน Android 5

  วันที่: 15 ก.พ. 2555


  Tags: ไอทีและ เทคโนโลยี