พัฒนาการสุขภาพทางเพศในวัยเด็ก


              พัฒนาการทางเพศในวัยเด็ก จะมีการแบ่งแยกมาอย่างชัดเจนตามที่เราเกิด ว่าเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามา พัฒนาการทางเพศของเด็กแต่ละวัยก็แตกต่างกัน เด็กแต่ละวัยจึงต้องทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครโมโซมทางเพศเรื่องฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเพศชายหรือว่าเพศหญิง ต่อมการทำงานต่างๆ อวัยวะเพศ เพื่อให้รู้ว่าร่างกายของเราเป็นเพศใด เมื่อได้รับการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้พันธุกรรมหรือว่าการเลี้ยงดู อาจจะทำให้เด็กมีลักษณะเป็นเพศตรงข้ามได้ เช่น เด็กผู้ชาย ได้รับอนุญาตให้เล่นตุ๊กตาเป็นประจำ การแต่งกายเป็นผู้หญิง เมื่อโตขึ้นอาจจะมีความเป็นผู้หญิงแอบแฝง หรือเด็กผู้หญิง อาจจะได้เล่นฟุตบอล เล่นรถ เหมือนเด็กผู้ชายเมื่อโตมาก็อาจจะมีบุคลิกเหมือนเด็กผู้ชายได้เช่นกัน                

            อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในเรื่องของเพศนั้น บางเรื่องเด็กอาจจะได้ยินมาจากการพูดคุยต่างๆ ที่สื่อความหมายไปถึงอวัยวะเพศนั้นๆ หรือเด็กจะเข้าใจเรื่องเพศมากน้อยแค่นั้นก็อาจจะอยู่กับอายุด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สังคมส่วนมากอย่างเช่นเพื่อนๆ ครอบครัว หรือสังคมภายนอก ก็ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อเด็กโตขึ้น ก็จะมีความรู้สึกทางเพศตามธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นอวัยวะเพศแข็งตัวหรือว่ามีน้ำหลั่งออกมาเป็นต้น   การพัฒนาด้านสุขภาพของเด็กนั้นมีมาตั้งแต่วัยเด็ก สำหรับเด็กอายุ 1 ปีแรก จะเริ่มมีการสัมผัสสิ่งต่างๆ การพัฒนาทางด้านจิตใจ เมื่อเข้าวัยอายุ 2 ปี ก็จะมีในเรื่องของการขับถ่ายเข้ามา แต่ว่าก็ยังไม่สามารถรู้จักเพศของตนเอง ต่อมาเมื่อเด็กเริ่มเข้าอนุบาล จะเริ่มรู้แล้วว่า แบบนั้นผู้ชายแบบนี้ผู้หญิง รู้จัก อยากรู้อยากเห็นอวัยวะเพศ จนถึงอายุ 5 ปี จนมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศจนถึงอายุ 8 ปี แต่ก็ยังสามารถเล่นกันได้อยากไม่มีการแยกเพศ เด็กชายอาจจะมีการถูไถอวัยวะ ไปจนถึงการอวดโชว์ เมื่อเริ่มโตขึ้นมาอีกก้าว เด็กจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ว่าเราเป็นผู้หญิง เราเป็นผู้ชาย ในกับเพศเดียวกันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น จนเข้าสู่วัยรุ่น จะเริ่มใส่ใจสุขภาพทางเพศมากขึ้น เข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นในวัยรุ่นตอนต้นนั่นเอง


 • ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 • การปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพดี
 • สุขภาพไม่ดี เพราะว่าใช้จานและชามสังกะสีแบบเคลือบ จริงหรือไม่
 • สุขภาพทางด้านการเงิน มีความแตกต่างกับสุขภาพทางด้านร่างกาย
 • ทานอาหารดีเพื่อสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์
 • พฤติกรรมประจำวันที่จะทำร้ายสุขภาพของคุณ
 • ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหน เราก็สามารถดูแลตัวเองให้สุขภาพดีได้
 • กินอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
 • อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • การดีท็อกซ์ร่างกายเพื่อล้างสารพิษช่วงเช้าที่ดีต่อสุขภาพ

 • พัฒนาการสุขภาพทางเพศในวัยเด็ก

  วันที่: 29 ก.พ. 2555


  Tags: การดูแลสุขภาพ พัฒนาการสุขภาพ สุขภาพ อาหารและสุขภาพ