ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)


ตั๋วเรียกเก็บ มี เพื่อความคล่องตัวในการค้าขายด้วย ตั๋วเรียกเก็บ ผู้ส่งออกควรติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ สำหรับผู้ส่งออกรายใด ต้องการขยายให้ตลาดกว้างออกไปแต่กลัวความเสี่ยงใหม่ ก็ควรติดต่อขอใช้บริการกับ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ ที่เรียกกันในชื่อย่อว่า EXIM BANK เพื่อขอใช้บริการ ”การประกันส่งออก” ซึ่งเป็นบริการที่จะคุ้มครองทั้งทางด้านความเสียงทางการค้า เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย หรือผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าหรือเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้ผู้ขายไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อ


  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
  • ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีกี่ประเภท
  • การเคลม Vat ตั๋วเครื่องบิน
  • การนำตั๋วเงินรับไปขายลด

  • ตั๋วเรียกเก็บ คือ (Bill)

    วันที่: 17 ก.ย. 2555


    Tags: ตั๋วเรียกเก็บ นำเข้าส่งออก ตั๋วอาวัล bill for collection คืออะไร bill for collection b/c คือ com b/c ธนาคารกรุงเทพ คือ remitting bank คือ import bill for collection คือ b c ratio คือ bc คืออะไร d/a คื