ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

การบัญชีเดี่ยวมีผลประโยชน์ดังนี้

 

– เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก และมีรายการค้าไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ถูกบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี

 

– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำบัญชี เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการจดทำบัญชีคู่

 

– ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีจำนวนมากเล่ม ตามลักษณะของบัญชีเดี่ยวจะบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เกี่ยวกับบุคคล

 

– ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีแบบง่ายๆ

ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
(Visited 404 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top