ภาษีอากร คือ (Tax)


 การวางแผนภาษี

วิธีการออมลงทุนส่วนใหญ่จะมีตัวถ่วงอยู่ 3 วิธีคือ

- เงินเฟ้อเนื่องจากราคาของข้าวของสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กำลังซื้อของเงินด้อยค่าลดลงไปเรื่อยๆ

- ความโลภและความเสี่ยงคนเราถ้าอยากจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากละเร็วในระยะเวลาอันสั้นย่อมจะต้องยอมรับความเสี่ยงสูงเพราะไม่มีการลงทุนประเภทใดที่ได้ผลตอบแทนดีแต่เสี่ยงน้อยคนที่กลัวความเสี่ยงก็ใช้วิธีการซื้อหุ้นกู้หุ้นพันธบัตร หรือฝากธนาคาร

- ภาษีอากรรายได้จากการลงทุนแทบทุกประเภทต้องเสียภาษีทั้งนั้นดอกเบี้ยเงินฝากถูกหักภาษี 15 %ลงทุนซื้อหุ้นซึ่งมีความผันผวนอยู่แล้วเมื่อได้รับเงินปันผลก็ถูกหักภาษี 10 %ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือซื้อขายมีทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้อากรแสตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีหักที่จ่ายซึ่งการวางแผนภาษีก็จะช่วยให้คุณสามารถลดผลกระทบจากเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากรายได้หรือการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนเครื่องมือที่ช่วยลดภาษีได้ดีที่สุด คือ กองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนหุ้นระยะยาวเพราะกองทุนทั้ง 3 ประเภทเหล่านี้ช่วยให้คุณหักภาษีได้ถึง 15 % ของรายได้ปีหนึ่งไม่เกินกองละ 500,000 บาท การวางแผนภาษีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษีแต่เป็นการใช้มาตรการตามที่กฏหมายอนุญาต เพื่อช่วยลดภาระภาษี

                                                                                                                                • ประเภทของภาษีอากร คือ (Types of taxation)
 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • โครงสร้างของภาษีอากรกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ
 • การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 • หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นอย่างไรและถ้าเป็นปี 2546
 • บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้
 • ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร
 • สถานที่รับติวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร

 • ภาษีอากร คือ (Tax)

  วันที่: 26 พ.ย. 2555


  Tags: ภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรมีกี่ประเภท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีอากร คือ วิชาภาษีอากร หลักการภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร pdf ภาษีแบ่งออกเป็น4ประเภท ประเภทของภาษี