การตลาด คือ (Marketing)


                การตลาดก็คือกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีคุณค่ามากขึ้นด้วยการสื่อสารที่ดีที่สุดไปจนถึงตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน โดยมีการตีความในแบบต่าง ๆ ออกมาอย่างหลากหลายจนกลายเป็นสินปะหนึ่งไปแล้วในการนำมาขายสินค้า หากมีสินปะที่ดี ก็จะทำให้ขายสินค้าได้ดี และเมื่อศิลปะดี การตลาดดี แน่นอนว่า สินค้าของคุณจะได้รับความสนใจผ่านสื่อที่กระจายออกไปอย่างแน่นอน แต่การขาย ก็คือสิ่งที่สำคัญ แต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตลอดเป็นอย่างมาก ปกติแล้วการตลาด มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องนำเสนออกมาให้ดีที่สุด พร้อมทั้งมีการสื่อสารต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้ และไปถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้ผลิตก็ต้องทำการจัดการในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและองค์การมากที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ถือหุ้นอยู่ในองค์กรนั้นๆ ฉะนั้นผู้ที่ต้องการทำการตลาด จำเป็นที่จะต้องเลือกเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วก็ทำการสร้างศิลปะออกมาให้น่าสนใจที่สุด เมื่อได้การตลาดที่น่าพอใจ ได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ ก็ต้องทำการรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้คุณมีความเหนือกว่า ยิ่งคุณมีการตลาดที่เรียกลูกค้าได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้คุณนั้นเหนือกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอน การตลาดที่ดี จำเป็นที่จะต้องมีมโนทัศน์ที่ดีด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถนำไปผสมผสานในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีการเน้นการผลิตที่ดี มีคุณภาพ เน้นการทำผลิตภัณฑ์ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด เน้นการขายที่ดีที่สุด และเน้นการทำตลาดที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับองค์รวมได้ โดยองค์รวมจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่สี่อย่างดังต่อไปนี้ การตลาดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า การตลอดเพื่อการดูแลภายในองค์กร การตลาดที่มีความครบวงจร การตลาดที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เรียกว่าเป็นองค์รวมที่สำคัญมากๆ แค่นี้การตลาดของคุณก็จะประสบความสำเร็จ เพราะว่าการมองตลาดเชิงลึกเป็นเรื่องสำคัญ พอๆกับการคอนเน็คท์หาลูกค้า, การมีความมั่นคงในองค์กร และการตอบสนองลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ

 • กลยุทธ์การตลาด ในการแข่งขันระดับโลก
 • กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง การตลาดแบบป่าล้อมเมือง ตัวอย่าง
 • มโนทัศน์ทางการตลาด
 • กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่
 • การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
 • ตลาดและการตลาด
 • การวางแผนการตลาดให้กับสินค้า
 • การทำการตลาดด้วยการใช้บทความ
 • บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
 • กลยุทธ์ทางการตลาด

 • การตลาด คือ (Marketing)

  วันที่: 13 ส.ค. 2556


  Tags: การตลาด การตลาดที่ดี ตลาดเชิงลึก บัญชีภาษีอากร ฝ่าย การ ตลาด หมาย ถึง หน้าที่ของการตลาด ความสำคัญของการตลาด การตลาดเบื้องต้น ความหมายของตลาดและการตลาด นักการตลาดคือ การจัดการตลาดหมายถึง บทบาทของการตลาด