การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

               ธุรกิจใดที่ไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อใช้แรงผลักดันจากลูกค้าเป็นตัวแปรหลักทางการตลาด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทต้องทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่า สินค้าใดที่ลูกค้าต้องการ บริการแบบใดที่ลูกค้าต้องการ การสื่อสารแบบใดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ปกติแล้วบริษัทหรือว่ากลุ่มธุรกิจ ที่อยู่ในการตลาดนั้น มักจะมีสินค้าต่างๆมากมาย เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อที่หลากหลาย ทำให้ผู้ที่ต้องการสินค้าใดๆ สามารถได้รับสินค้าตามต้องการ เพราะว่าความต้องการของลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการผลักดันให้กลุ่มบริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเพื่ออนาคต โดยใช้การดำเนินงาของกลุ่มทีมงานในปัจจุบัน ฉะนั้นการยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักจะทำให้การตลาดสามารถสร้างสินค้ามาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ เมื่อสินค้าตรงกับความต้องการของสินค้าแล้ว ก็จะทำให้ได้รับแรงผลักดันจากลกค้า หรือ คัสโตเมอร์ ไดรเว่น แอพโพรช, เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือ เดอะ มาร์เก็ตเชนจ์ ไอเดนติฟิเคชั่น แอพโพรช และนวัตกรรมของสินค้า หรือ เดอะโปรดัคท์ อินโนเวชั่น แอพโพรช นั่นเอง ปกติแล้วการตลาดส่วนใหญ่จะเน้นแรงผลักดันจากลูกค้าเป็นหลัก เพื่อทำการสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันเลยกลายเป็นระบบการขับเคลื่อนอย่างหนึ่งของหลายๆุธุรกิจ ทำให้สร้างกำไรให้กับหลายๆธุรกิจได้เป็นอย่างมาก และไม่มีสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว และไม่ว่าอะไรก็ตาม ทุกๆธุรกิจ ต้องเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนทั้งนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงผลักดันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแต่อย่างใด ทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลา ทำให้สินค้าได้รับการพัฒนาและได้รับความสำเร็จได้ง่ายขึ้น สำหรับแนวทางใหม่ในการใช้การตลาดที่เน้นความสำคัญของลูกค้านั้น มีการเรียกกันว่าเอสไอวีเอ หรือ โซลูชั่น, อินฟอร์เมชั่น, วาลู และแอคเซสส์ แปลเป็นไทยก็คือ คำตอบทางการตลาด, ข้อมูลทางการตลาด, คุณค่าทางการตลาด และการเข้าถึงการตลาด หรือรวมๆแล้วก็คือ บริษัทจำเป็นต้องทราบคำตอบความต้องการของลูกค่าแล้วใช้ข้อมูลที่ได้รับมานำมาสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างโดยตรง ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชื่อ 4Ps นั่นก็คือ โปรดัคท์, ไพรซ์, เพลซ และโปรโมชั่น

การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

(Visited 4 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top