การตลาดแนวคิดสมัยใหม่

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

                ในปัจจุบันแนวคิดสมัยใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มในส่วนของความสำคัญต่อลูกค้า เพราะว่าการตลาดสมัยใหม่จะเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก เรียกว่ากลายเป็นธุรกิจไปแล้ว ทั้งนี้ก็ยังเน้นการทำประโยชน์ที่มาที่สุดต่อสังคมเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือว่าเป็นการตลาดยุคใหม่ที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าสมัยนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตของหลายๆคน ทำให้มีการทำการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง, โดยมีหลากหลายประเภทย่อยๆ เช่น การตลาดอิเล็กโทรนิกส์ หรืออิีมาณ์เก็ตติ้ง, การตลาดออนไลน์ หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง, การตลาดดิจิตอล หรือ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง, การตลาดผ่านเว็บไซต์ หรือ เซิร์จเอ็นจิ้นเว็บไซต์, การตลาดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ เดสก์ท็อปแอดเวอร์ไทซิ่ง ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นกาตลาดสมัยใหม่ทั้งสิ้น และเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินการตลาดเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบมากๆ เพราะว่ามันสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำการตลาดได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของการตลาดสำหรับแต่ละบุคล หรือ เพอร์โซนัลไลซด์ มาร์เก็ตติ้ง, การตลาดแบบหนึ่งสินค้าต่อหนึ่งลูกค้า หรือ วันทูวันมาร์เก็ตติ้ง จึงทำให้การตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันได้รับความนิยมในมุมกว้าง นอกจากการทำการตลาดบนอินเตอร์เน็ตแล้ว ยังเชื่อมโยงไปยังการทำการตลาดผ่านทางอีเมล์ การทำการตลาดแบบไร้สาย เพื่อเป็นการผลักดันในส่วนของการใช้สื่อต่างๆ ให้ก้าวหน้ามากกว่าเดิม 4 แนวคิดกับการตลาดสมัยใหม่ 1.แนวคิดการตลาดความสัมพันธ์ ใช้การสร้างผลกำไรด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ มีมาตั้งแต่ คริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นการเน้นมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการสร้างความจงรักภักดีได้อีกด้วย 2.แนวคิดการตลาดของของธุรกิจ ซึ่งจะเน้นการสร้างผลกำไรด้วยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า มีมาตั้งแต่สมัยคริสต์ทศวรรษ 1980 ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มลูกค้านั้นได้รับความแตกต่างในการใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะว่ามีการใช้เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้น 3.การตลาดเชิงสังคม เน้นการสร้างผลกำไรจากการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม มีมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นการตาดที่มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ 4.แนวคิดการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้า สร้างกำไรโดยการใช้แบรนด์เป็นตัวเพิ่มคุณค่า มีมาตั้งแต่สมัย 1980 ทำให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างผลลัพธ์ที่ดี

การตลาดแนวคิดสมัยใหม่
การตลาดแนวคิดสมัยใหม่

(Visited 12 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top