ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม


[Total: 2 Average: 5]

การแถมสินค้าชนิดเดียวกัน ในกรณีที่บริษัทขายเสื้อผ้า ได้ขายเสื้อหนึ่งตัวแถมอีกหนึ่งตัว โดยเสื้อที่แถมมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขาย ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่บริษัทไม่ต้องนำมูลค่า ของแถม มารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถ้าบริษัทขายสินค้า 1 ชิ้นและแถมสินค้าชนิดเดียวกันอีก 2 ชิ้น ถ้าส่งเริมการขายเช่นนี้จะต้องนำมูลค่าของสินค้าที่แถมอีก 2 ชิ้นนั้นมารวมเพื่อคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี เพื่อนำส่งภาษีขายด้วย  • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ของแถม ออกบิล vat อย่างไร
  • การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง

  • ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม

    วันที่: 28 พ.ย. 2555


    Tags: ของแถม ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม ใบกำกับภาษี ของแถม ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม ภาษีขาย ของแถม สินค้าแถม บันทึกบัญชี ได้รับของแถม บันทึกบัญชี ตัวอย่างใบกำกับภาษีที่มีของแถม การบันทึ ตัวอย่างใบกำกับภาษีที่มีของแถม ใบกำกับภาษีสินค้าตัวอย่าง ของแถมในใบกำกับภาษี ภาษีขาย ของแถม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม สาระสำคัญของใบกำกับภาษี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของแถม ได้รับของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร