การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศหลังจากได้ที่เรียนแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

1.ตั๋วเครื่องบินเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถเดินทางได้เลย ฉะนั้นควรจองตั๋วล่วงหน้า แล้วควรเดินทางไปยังประเทศที่คุณจะไปศึกษาต่อ 7 วัน
2.เตรียมกระเป๋าเดินทางให้พร้อม ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าสะพาย ควรพกสัมภาระติดตัวไม่เกิน 5 กิโลกรัมเท่านั้น
3.เสื้อผ้า เป็นสิ่งที่สำคัญมาๆ ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศที่คุณจะไปศึกษาต่อ และควรเตรียมไปให้พอใช้มากที่สุด หากต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีอากาศหนาว ก็สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ ส่วนใหญ่การเดินทางไปศึกษาต่อประเทศที่มีความหนาว จะเน้นเสื้อผ้าที่เป็นกางเกงยีนส์เป็นหลัก
4.เอกสารต่างๆ ควรทำการตรวจสอบให้ครบก่อนทำการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง, ตั๋วโดยสาร, เงินทุกประเภท, ใบคอนเฟิร์มจากสถานศึกษา, และที่อยู่อีกทั้งเบอร์โทรศัพท์ เมื่อไปถึงประเทศที่คุณเดินทางไปศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน, ญาติ, หรือว่าอาจารย์ต่างๆ เป็นต้น
5.การหาที่พักก่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ ผู้ที่จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ควรทำการหาที่พักก่อนการเดินทาง พวกหอพักสำหรับนักศึกษา หรือบ้าน เป็นต้น
6.นอกจากนี้ อาหารก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่คุณต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี เมื่อไปต่างประเทศแล้ว อาหารที่มีก็จะเป็นอาหารตามวัฒนธรรมเท่านั้น แน่นอนว่าแต่ละประเทศก็มีอาหารที่แตกต่างกันไป
7.การซื้อของต่างๆในต่างประเทศ ควรทำการซื้อของตามราคาที่มีป้าย ไม่ควรทำการต่อรองแต่อย่างใด ซึ่งควรทำการพิจารณาสินค้าและราคาให้ดี
8.ในส่วนของผู้ที่มีรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สำหรับเอาไว้ใช้งานเพื่อขับไปยังสถานที่ศึกษาหรือว่ารถยนต์สำหรับเอาไว้ใช้งานธุระต่างๆ ควรมีประกันรถยนต์เพื่อให้มีผลการคุ้มครองที่ครอบคลุม ตามนโยบายการประกันรถยนต์ ซึ่งควรเลือกประกันรถยนต์ให้ดี และหากว่าไม่มีเงินจ่ายค่าประกัน ก็ไม่ควรซื้อรถยนต์เด็ดขาด
9.การประกันสุขภาพ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คุ้มครองตามนโยบายการเจ็บป่วยต่างๆนั่นเอง

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศหลังจากได้ที่เรียนแล้ว
การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่างประเทศหลังจากได้ที่เรียนแล้ว

(Visited 3 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top