การศึกษาในระบบคือ ( ภาค 2 )


                     ในบทความที่แล้ว ได้ทำการแยกประเภทของการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ ได้พูดถึงไป 2 ประเภทแล้วซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาในระดับประถมศึกษา มาดูการศึกษาประเภทอื่นๆ ต่อได้เลย การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นอีกหนึ่งการศึกษาในระดับพื้นฐาน โดยเด็กระดับมัธยมศึกษาจะมีอายุประมาณ 11-18 ปี การศึกษาประเภทนี้จะมีการส่งเสริมความรู้และทักษาต่างๆโดยเฉพาะ แบ่งเป็นมัธยมต้นและมัธยมปลาย หากเด็กไม่ต้องการเรียนต่อมัธยมปลาย ก็สามารถหยุดเรียนแล้วไปประกอบอาชีพต่างๆ หรือเรียนต่อในระดับสายอาชีพก็ได้เช่นกัน หรือหากเรียนต่อระดับมัธยมปลายจบแล้ว ก็สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทันที เป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้ที่เข้าศึกษา การศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพต่างๆ ในอนาคต ซึ่งมีหลากหลายอาชีพให้ได้ทำการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประเภทงานฝีมือ, การศึกษาประเภทธุรกิจ, การศึกษาประเภทวิศวกรรม, การศึกษาประเภทบัญชี ซึ่งการศึกษาเหล่านี้จะแยกประเภทออกมาจากการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งจัดเตรียมให้นักศึกษาได้ทำการฝึกงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานได้มากขึ้น การศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาแบบเทอร์เทียรี่, เทิร์ด สเตจ, โพสต์ ซีคอนดารี่ อีดิวเคชั่น สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด แต่ว่าจะมีสองประเภทคือ ปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนนี้ จะเป็นการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยและเข้าเรียนที่ิวิทยาลัย เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตร เนื่องจากการศึกษาในระดับนี้ มีความจำเป็นอย่างมาก ที่ต้องเอามาใช้ในการสมัครงาน เพราะว่าที่ทำงานบางแห่ง ได้ทำการกำหนดวุฒิการศึกษาเอาไว้ การศึกษาพิเศษ เป็นอีกหนึ่งการศึกษาที่ได้รับการสร้างมาเพื่อผู้ที่มีความต้องการแบบพิเศษ ซึ่งรัฐบาลได้เข้ามาทำการสนับสนุนเงินในส่วนนี้ให้กับเด็ก 2 กลุ่มคือ เด็กที่มีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งนักเรียนจะได้รับการเรียนควบคู่ไปในส่วนของการเรียนในห้องเรียน และการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเข้ามาอยู่ในสังคมได้ปกติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่
 • การศึกษายังไงให้เรียนเก่งและฉลาด
 • การศึกษาต่อควรถามตนเองก่อนว่าเลือกเรียนต่อที่ไหน
 • คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย
 • สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา
 • ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
 • คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษาอย่างมืออาชีพควรมีนิสัยอย่างไร
 • สำเร็จการศึกษาควรทำไงต่อกับชีวิต
 • การศึกษาในอนาคต

 • การศึกษาในระบบคือ ( ภาค 2 )

  วันที่: 4 ก.ย. 2556


  Tags: การศึกษา การศึกษา การศึกษาในระบบ ศึกษา