การศึกษาในระบบ คือ (Education in the system)


          การศึกษาในระบบหรือที่เรียกว่า ฟอร์มัล อีดูเคชั่น เรียกว่าเป็นการศึกษาที่ได้มีการกำหนดในส่วนของจุดมุ่งหมายออกมาโดยมีวิธีการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีการกำหนดในส่วนของระยะเวลาในการศึกษาออกมา ซึ่งจะมีการวัดผลการศึกษาและทำการประเมินผลต่างๆ พร้อมทั้งมีเงื่อนไขในการศึกษาที่การันตีความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาทุกคน ซึ่งการศึกษาในระบบมีหลากหลายประเภทดังต่อไปนี้ การศึกษาในระดับปฐมวัย คือการศึกษาที่ได้มีการจัดการศึกษาออกมาให้กับเด็กที่ต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะมีในส่วนของการวางรากฐานชีวิต
          เพื่อทำการปูพื้นฐานต่างๆก่อนที่เด็กจะได้รับเข้าทำการเรียนการสอนในระดับอื่นๆ ทั้งนี้เด็กที่ได้เข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย จะมีอายุประมาณ 4-8 ปี ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย เพื่อทำการสร้างพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาร่างกาย, ในส่วนของการพัฒนาจิตใจ, ในการส่วนของการพัฒนาสังคม, ในส่วนของการพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กระดับปฐมวัย ซึ่ง จะมีการให้เด็กทำการเรียนรู้ในส่วนของทักษะต่างๆ ก่อนที่จะทำการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆมากมาย ซึ่งมันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในส่วนของสังคม ทำให้เกิดเป็นการเรียนรู้ทางกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้วยการเล่นเกมส์ เพื่อทำการสอนให้กับเด็กระดับปฐมวัย ด้วยโครงสร้างที่เน้นในเรื่องของหลักสูตร เช่นประสบการณ์ต่างๆ อย่างการใช้ร่างกาย, การใช้อารมณ์, การอยู่ในสังคม, และการใช้สติปัญญา อีกส่วนหนึ่งก็คือสาระต่างๆที่เด็กระดับปฐมวัยจะได้รับก็คือ เรื่องราวรอบๆตัวเด็กในชีวิตประจำวัน, บุคคลต่างๆ, สถานที่ต่างๆ, อีกทั้งธรรมชาติต่างๆมากมาย การศึกษาระดับประถมศึกษา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการศึกษาในระดับพื้นฐาน ที่มีระยะเวลาในการเรียนการสอนประมาณ 5-8 ปี ซึ่งการเรียนการสอนในวัยนี้ จะแบ่งออกเป็น การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่แล้ว เด็กที่ได้เข้ารับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจะมีอายุประมาณ 6-7 ปี และเด็กๆในทุกประเทศ ต้องจบการศึกษาในระดับประถมการศึกษาตามประกาศของยูเนสโก้ในปี 2558


 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสมทบได้หรือไม่
 • การศึกษายังไงให้เรียนเก่งและฉลาด
 • การศึกษาต่อควรถามตนเองก่อนว่าเลือกเรียนต่อที่ไหน
 • คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย
 • สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา
 • ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
 • คนไทยกับการศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษาอย่างมืออาชีพควรมีนิสัยอย่างไร
 • สำเร็จการศึกษาควรทำไงต่อกับชีวิต
 • การศึกษาในอนาคต

 • การศึกษาในระบบ คือ (Education in the system)

  วันที่: 5 ก.ย. 2556


  Tags: การศึกษา การศึกษา การศึกษาในระบบ ศึกษา การศึกษาในระบบ pdf ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในระบบ การศึกษาภาคบังคับ กี่ปี คือชั้นใดถึงชั้นใด การศึกษาตามอัธยาศัย ระบบการศึกษาไทย pdf ลักษณะของการศึกษา นิยาม การ ศึกษา การศึกษา คือ