อันตรายที่จากการเกิดความเหงา


[Total: 2 Average: 5]
ความเหงามักจะทำร้ายเราอยู่เสมอ ซึ่งคนเรามักจะอยู่กับความเหงาแล้วจะเสี่ยงกับสุขภาพทางด้านจิตใจและสุขภาพกาย เมื่อคุณเองเกิดความเหงา ก็จะทำให้รู้สึกคิดทบทวนต่าง ๆ แต่บางคนก็เกิดความเหงาจนทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเกิดความเหงาจะมีความเสี่ยงถึงกับชีวิตกับตัวเอง เพราะความเหงานั้น จะทำให้คุณเศร้าใจได้มากนั่นเอง

- ความเหงาแพร่ระบาดเหมือนกับไขหวัด ที่ได้มีการวิจัยออกมาว่า ความเหงาจะทำให้ร่างกายรู้สึกบั่นทอนกับชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้จิตใจดูเศร้าตามไปด้วย
- ความเหงาจะทำให้มีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ก็ว่าได้ ซึ่งความเหงาจะทำให้สุขภาพดูแย่ร่างกายอ่อนแอ เพราะฉะนั้นควรที่จะมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยปรึกษา เพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดความเครียดได้
- วัยใดเกิดความเหงาก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน เนื่องจากความเหงาไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ อาการเหงาก็จะเหมือนกันแต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ถ้าเกิดความเหงาก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีโรคเพิ่มขึ้น หรือโรคที่เป็นอยู่ได้นั่นเอง ทำให้ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าทิ้งไว้เพียงลำพัก เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงาได้เช่นกัน
- ความเหงาจะเสี่ยงกับการเป็นโรคอัลไซเมอร์ เมื่อความเหงาเข้ามาก็จะทำคุณเกิดความคิด และความรู้สึกที่ส่งผลกระทบไปกับการสื่อสารทางประสาททำให้อาจจะเป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นได้ ดังนั้น ความเหงาจึงเป็นภัยที่มีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ควรที่จะหาเพื่อนคุยสนทนาเพื่อไม่ให้ตัวคุณเองเกิดความเหงา ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่า คุณเองจะมีความเหงาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วว่าจะมีวิธีใดบ้างนั่นเอง และนี่ก็ถือได้ว่าความเหงาเป็นอันตรายต่อตัวคุณ


 • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )

 • อันตรายที่จากการเกิดความเหงา

  วันที่: 26 พ.ย. 2556


  Tags: การเกิดความเหงา พัฒนาตนเอง อันตรายจากการเกิดความเหงา เหงา