บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ


                     ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลถึงความสำเร็จ  ซึ่งการทำบัญชี คือหัวใจของการทำธุรกิจ และจะทำให้คุณได้ทราบว่าในแต่ละปีที่ทำมามีกำไรหรือขาดทุน หากมีการเทียบกับปีก่อนๆ มากขึ้นหรือน้อยลง  ให้คุณทราบว่ามีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าไหร่  ในการทำบัญชีที่ดีจะสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์เพื่อทำการอุดรอยรั่วต่างๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายได้ และยังสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี หัวใจของการทำบัญชีเพื่อธุรกิจ การทำบัญชีที่ดี  ไม่ใช่เพียงแค่หาโปรแกรมบัญชีอะไรก็ได้แล้วให้พนักงานนั่งทำ เพราะการทำบัญชีจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมาประกอบกัน ซึ่งผู้ที่ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรกิจที่ทำอยู่ในทุกมุม ซึ่งแน่นอนว่าจะ ต้องสามารถอธิบายถึงระบบงานได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง และในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมีผู้ที่สามารถวางระบบงานบัญชีได้ หมายถึง สมุห์บัญชี ที่ต้องมีความรู้มีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถเข้าใจและมีการเรียนรู้ถึงธุรกิจหรือการทำงานได้   หากธุรกิจของคุณเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หัวใจของธุรกิจนี้ก็คือ ต้นทุนในการผลิตสินค้านั่นเอง ความเข้าใจในการทำระบบ บัญชี ผู้วางระบบย่อมจะ ต้องมีความรู้ถึงบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี และจะต้องเข้าใจถึงการคำนวณต้นทุนที่ได้มา บวกกับ วิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเข้าเป็นต้นทุนสินค้า หรือหากธุรกิจของคุณเป็นการส่งสินค้าออก ผู้วางระบบก็ยิ่งจะต้องเข้าใจพิธีการต่าง ๆ ในการส่งออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งออก เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการวางระบบงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีด้วยมือหรือมีเป็นแบบที่มีโปรแกรมช่วยงานบัญชี ก็ย่อมที่จะได้งานบัญชีที่ถูก ต้องออกมาได้ หลักสำคัญในการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีบุคลากรทางด้านบัญชี อย่างพนักงานที่มีความรู้ทางด้านบัญชีในระดับ ปวช.เป็นอย่างน้อย และจะต้องสามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง และมีจำนวนมากพอที่จะให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และหากมีการใช้โปร แกรมบัญชีในการบันทึกก็จะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมและใช้คอมพิวเตอร์เป็นด้วยจึงจะทำให้ได้งานที่ดีออกมา ซึ่งโปรแกรมบัญชีแต่ละโปรแกรมก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยพนักงานจะต้องทำโปรแกรมบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของคุณ เพราะบางโปรแกรมก็ทำงานง่ายแต่ไม่มีระบบบัญชีต้นทุน ไม่มีการสร้าง BOM  หรือไม่มีการผลิตสินค้าให้ใช้ หรือหากมีก็ไม่ตรงกับธุรกิจของคุณ  ซึ่งจะต้องมีความสามารถอย่างสูงในการประยุกต์หรือพัฒนาเพิ่มเติม นอกจากนี้จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของงานบัญชี และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ก็ตาม

 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • ถ้าธุรกิจที่ได้BOI แล้วมีการขายสินค้ออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • หน้าที่ของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ
 • ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

 • บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ

  วันที่: 19 มี.ค. 2557


  Tags: บัญชี บัญชีภาษีอากร ระบบบัญชี หัวใจของการทำบัญชี ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ความสำคัญของการทำบัญชี วิชาการบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุน 2 การจัดทําบัญชี หมายถึง ความ สำคัญ ของ บัญชี ต้นทุน กับ องค์กร ธุรกิจ ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน