การศึกษาไทยไม่พัฒนาเพราะว่าอะไร ?


[Total: 2 Average: 5]
                   ในปัจจุบัน เรื่องนโยบายการศึกษาเป็นสิ่งที่ระบุได้ชัดเจนเลยว่า ทำให้การศึกษาไทยนั้นไม่พัฒนา เพราะว่ายังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาน้อยเกินไป ทำให้เกิดปัญหาทางการศึกษา ทำให้เป็นปัญหาระดับประเทศ เมื่อไม่ให้ความสำคัญการศึกษามากพอ ผู้เรียนก็จะไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาเช่นกัน ทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการศึกษา เกิดปัญหาในการเรียนรู้ สุดท้าย ไม่มีความรู้พอที่จะเข้าทำงาน ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถทำงานได้ สุดท้ายก็ไม่มีงานทำ ขาดรายได้ เพราะว่าการศึกษาไม่ดีพอ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าการศึกษาไทยควรปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก ในส่วนของการปฏิบัติต่างๆด้านการศึกษาก็เช่นกัน ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ แต่ละวิชา ก็ต้องทำการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่มีความรู้ให้กับผู้เรียนและหากว่าไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ผู้เรียนก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ทำให้ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ เพราะว่าไม่เข้าใจ ฉะนั้นต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่ เพื่อให้สามารอยู่ในสังคมได้ ความสำเร็จของนักเรียน ไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่ผลงานของนักเรียนคือปัจจัยหลัก ถ้านักเรียนได้รับความรู้จริงๆ มันก็ช่วยโลกได้รู้ว่า การศึกษาไทยดีจริงๆ สำหรับระบบการศึกษาไทยที่ยังคงมีปัญหาในตอนนี้ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่มาก แม้ว่าในปัจจุบันนักเรียนจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์มากกว่าในปัจจุบัน ทำให้บางครั้ง นักเรียนเกิดความกลัว ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถามทำให้บางครั้งเกิดการวิเคราะห์ผิดพลาด และทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจดจำ ยิ่งไปกว่านั้น สังคมการศึกษาในปัจจุบัน ได้เน้นย้ำว่า นักเรียนต้องมีความเก่ง ต้องแข่งกันเรียน ทำให้สุดท้ายนักเรียนผิดหวัง เมื่อไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายได้ ฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ให้ค่อยๆพัฒนาในตั้งแต่อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีมาตรฐานเหมือนประเทศอื่นๆ แค่นี้การศึกษาไทยก็จะไม่ล้มเหลมทางการศึกษาอีกต่อไป ยิ่งระบบการศึกษาพัฒนาได้เร็วมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจในการศึกษาเร็วมากขึ้น ฉะนั้นหากต้องมีการพัฒนาการศึกษา ก็ต้องเริ่มจากการปรับนโยบายการศึกษาใหม่ให้สามารถเพิ่มความเข้าใจในการศึกษาให้กับผู้เรียนมากกว่าเดิม

 • การศึกษาต่อควรถามตนเองก่อนว่าเลือกเรียนต่อที่ไหน
 • การศึกษาต่อให้อะไรกับคุณได้มากกว่าที่คุณคิด
 • ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
 • การเรียนการศึกษาให้เก่งอย่างเทพทำได้ไม่อยากแม้แต่คนขี้เกียจ
 • ปัญหาของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง
 • วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร
 • เคล็ดลับการศึกษาภาษาต่างประเทศให้ได้ผล
 • การศึกษานอกระบบ คือ (Non-formal education)
 • วิธีง่ายๆช่วยให้ความจำแม่นขึ้นในการศึกษา
 • สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อจบการศึกษา

 • การศึกษาไทยไม่พัฒนาเพราะว่าอะไร ?

  วันที่: 15 มิ.ย. 2557


  Tags: การศึกษา การศึกษา การศึกษาไทย การศึกษาไทยไม่พัฒนา