ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ


          ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศไทยจะมี ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 10 และมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ทำให้หลายส่วนกังวลใจในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการที่รัฐจะต้องแบกรับมากขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากและไม่อาจละเลยได้คือ การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านวัยหนึ่ง ที่ต้องทำความเข้าใจทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองและคนใกล้ชิด หากคุณยังนึกถึงความเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ ให้ลองคิดภาพตามว่า ชายคนหนึ่งอายุ 59 ปี อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารขององค์การ มีผู้ใต้บังคับบัญชา และได้รับความนับถือในองค์การ 1 ปีผ่านไปชายคนนี้อายุ 60 ปี เกษียณจากการทำงาน สังคมครึ่งหนึ่งในชีวิตของเขาหายไปคือสังคมการทำงาน กิจวัตรของชายคนนี้เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลต่อจิตใจของเขาไม่มากก็น้อย ซึ่งหลายรายนำมาสู่การมีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดในสังคมตะวันออกเท่านั้น พบว่าในสหรัฐอเมริกามีผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและนำมาซึ่งการตัดสินใจฆ่าตัวตาย ราว 14.3 คนต่อประชากรผู้สูงอายุ 100,000 คน การตัดสินใจฆ่าตัวตายในคนสูงอายุยังมากกว่าคนททั่วไปที่มีอัตราการตัดสินใจอยู่ที่ 11.3 คนต่อประชากร 100,000 คน ดังนั้นการจัดบทบาทให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางคนดูแลพ่อแม่วัยสูงอายุด้วยการเอาใจ โดยการหาที่อยู่ที่ดี อาหารการกินที่ดี มาให้และให้ทรัพย์สินตามที่ร้องขอนั่นไม่เพียงพอเพราะภายใต้ความต้องการของผู้สูงอายุคือต้องการได้รับความเคารพ และไม่ต้องการความรู้สึกถึงการเป็นภาระ จึงควรที่จะจัดสังคมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้เข้าสังคมกับคนกลุ่มวัยเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลสุขภาพ การจัดบทบาทให้ผู้สูงอายุได้เป็นผู้ให้ เช่น ให้ความรู้กับคนในชุมชน หรือเป็นที่ปรึกษากิจกรรมที่จัดทำเพื่อสังคม หลีกเลี่ยงความเครียด อาทิ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในการแข่งขัน และที่สำคัญนอกจากการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกสังคมภายในครอบครัวคือสิ่งที่จะเยียวยาให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคซึมเศร้า การได้รับความรักความเข้าใจและใส่ใจจากคนในครอบครัวคือยาวิเศษที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีใจเกินร้อยในการดำเนินชีวิต ดังนั้นครอบครัวจึงจัดกิจกรรมและเวลาให้ผู้สูงอายุอยู่เสมอมากกว่าการมาพบปะเพียงแค่ช่วงเทศกาลและแบ่งที่ว่างให้เกิดความเหงาในใจผู้สูงอายุจนลุกลามเป็นปัยหาสุขภาพจิตที่เกินเยียวยา

 • ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 • สุขภาพไม่ดี เพราะว่าใช้จานและชามสังกะสีแบบเคลือบ จริงหรือไม่
 • สุขภาพทางด้านการเงิน มีความแตกต่างกับสุขภาพทางด้านร่างกาย
 • การปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพดี
 • ทานอาหารดีเพื่อสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์
 • พฤติกรรมประจำวันที่จะทำร้ายสุขภาพของคุณ
 • ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหน เราก็สามารถดูแลตัวเองให้สุขภาพดีได้
 • กินอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ
 • ดื่มน้ำมะนาวที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพ
 • การดีท็อกซ์ร่างกายเพื่อล้างสารพิษช่วงเช้าที่ดีต่อสุขภาพ

 • ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ

  วันที่: 5 ก.ค. 2557


  Tags: การดูแลสุขภาพจิต วิธีดูแลสุขภาพจิต สุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ