ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)


ค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การคิด ค่าเสื่อมราคา
 • ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ
 • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม

 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)

  วันที่: 27 ธ.ค. 2560


  Tags: วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคา หมายถึง ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคามีกี่วิธี สูตรค สรุป ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคารถยนต์ ค่าเสื่อมราคา วิธีเส้นตรง ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อัตราค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคา อยู่ในงบอะไร ค่าเสื่อมราคา ภาษาอังกฤษ ค่าเสื่อมราคาบ้าน