อะไรบ้างที่ไม่ควรทำบนเครื่องบิน


[Total: 2 Average: 5]
         เมื่อขึ้นเครื่องบิน บนเครื่องบินนั้นจะมีข้อแนะนำและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ผู้โดยสารได้ทำตาม เพื่อความเรียบร้อยปลอดภัย และสะดวกสบายในการใช้บริการ วันนี้เรามาดูกันครับว่าอะไรบ้างที่ไม่ควรทำบนเครื่อบิน เรียกพนักงานให้มาเก็บขยะ ในขณะที่พนักงานกำลังให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่ม ในขณะที่พนักงานบนเครื่องกำลังให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่ม จะเป็นช่วงที่พนักงานค่อนข้างวุ่นวาย เพราะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม ดังนั้นช่วงเวลานี้ไม่เหมาะอย่างมากที่จะเรียกพนักงาน วางเท้าบนพนักพิงเก้าอี้ตัวหน้า แบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมาก เพราะไม่สุภาพ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นกับผู้โดยสารข้างหน้า จนอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ นอกจากนี้เท้าที่วางไปบนพนักก็จะทำให้พนักไม่สะอาดเปรอะเปื้อนได้ ไม่สนใจคำแนะนำเรื่องระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นแต่ละสายการบินจะมีวิธีแนะนำระบบความปลอดภัยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการเปิดวิดีโอ หรือสาธิตให้ดู สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสนใจอย่างมากเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะได้สามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นได้ ไม่บอกว่าต้องการกาแฟชนิดไหนกันแน่ เวลาสั่งกาแฟให้พนักงานเอามาเสิร์ฟ ควรจะบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าจะทานกาแฟชนิดไหน เพื่อความรวดเร็ว ก็จะทำให้ได้รับกาแฟที่ถูกต้อง รวดเร็ว นำกระเป๋าเดินทางที่หนักเกินไปขึ้นเครื่อง การเอากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เกินที่ทางสายการบินกำหนดขึ้นเครื่อง นอกจากว่าจะผิดระเบียบแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนและรำคาญต่อผู้อื่นด้วย เพราะการที่คุณเอากระเป๋าที่หนักเกินไปขึ้นเครื่องจะกลายเป็นภาระที่ผู้โดยสารคนอื่นต้องเข้ามาช่วย อีกทั้งอาจจะเก็บกระเป๋าเข้าช่องไม่ได้ ก็จะเป็นการขัดขวางเส้นทางเดินของผู้โดยสารคนอื่นได้ ใส่หูฟังดูหนังฟังเพลงขณะที่มีการเสิร์ฟอาหาร ขณะที่พนักงานเดินบริการเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มควรจะให้ความสนใจ เพื่อที่เวลาพนักงานถามคุณจะได้สั่งอาหารได้ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะไม่ได้ยินที่พนักงานถามจนพนักงานต้องถามบ่อย ๆ และเสียเวลาในการบริการคุณ ผู้โดยสารคนอื่นก็จะเสียเวลารอ เรียกได้ว่าไม่มีมารยาทมาก กดปุ่มเรียกพนักงาน ขณะมีสัญญาณ Take off หรือ Landing ช่วงเวลา Take off หรือ Landing เป็นช่วงที่มีการเตือนให้ผู้โดยสารและพนักงานเตรียมตัวอยู่กับเก้าอี้ของตนเองและรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นหากไม่จำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ไม่ควรเรียกพนักงานเวลานี้ การเดินทางบนเครื่องบิน เราไม่ได้เดินทางเพียงคืนเดียว แต่เดินทางร่วมกับผู้อื่นด้วย ดังนั้นจึงควรเคารพกติกามารยาทกรอยู่ร่วมกันบนเครื่อง เพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งของตนเองและเพื่อนผู้ร่วมเดินทางครับ

 • งบดุล คือ ( Balance sheet )
 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )

 • อะไรบ้างที่ไม่ควรทำบนเครื่องบิน

  วันที่: 31 ม.ค. 2558


  Tags: ท่องเที่ยว