สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง – วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป
(Visited 182 times, 1 visits today)