สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

Click to rate this post!
[Total: 253 Average: 5]

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง – วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด


บทความแนะนำ : -------------------------

สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป
สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป
(Visited 909 times, 2 visits today)
 
โทร.081-931-8341