สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ

Click to rate this post!
[Total: 418 Average: 5]

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ
(Visited 2,219 times, 2 visits today)