ลักษณะของบ้านอับโชค ( รู้แล้วรีบแก้ไขด่วน )

Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

          บ้านคือวิมานของเรา เชื่อว่าคำนี้หลายคนคงจะได้ยินกันมาแล้ว สำหรับคนที่ไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของอำนาจของบ้านที่มีต่อสมาชิกในบ้านหรือต่อตัวเจ้าบ้านซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบ้านที่อยู่นั้นเป็นบ้านโชคดีหรือบ้านอับโชค จึงควรรีบเชคอย่างโดยด่วนว่าเป็นบ้านอับโชคหรือไม่

1.บ้านที่มีพื้นที่ตรงประตูทางเข้าแคบ หรือการนำหินมาวางตกแต่งจนทำให้พื้นที่แคบส่งผลให้พลังที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกผู้ที่อยู่อาศัยจะทำมาหากินลำบาก เงินทองไม่มีเก็บ
2.บ้านที่มีประตูหน้าต่างมากเกินไป จะเป็นบ้านที่กักเก็บพลังซี่ไม่อยู่ถึงจะหาเงินมาได้มากเท่าไรแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกันจึงควรปิดหน้าต่างบานที่ไม่จำเป็นบ้างหรือจะติดผ้าม่านก็จะช่วยให้บ้านสามารถเก็บพลังด้านบวกได้ดีมากขึ้น
3.บ้านที่อยู่ติดกับซากปรักหักพังหรือที่รกร้าง จะเป็นบ้านที่ยิ่งอยู่จะยิ่งจนเพราะจะเป็นบ่อเกิดแห่งพลังไม่ดี จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเจ็บป่วยบ่อยครั้งหรืออาจจะรู้สึกหลอนได้ง่าย
4.บ้านที่อยู่ใต้สะพาน เป็นบ้านที่ไม่ควรซื้อเด็ดขาดเพราะพลังงานดีจะถูกลดทอนลงจากสะพาน แต่ถ้ามาอยู่ก่อนที่สะพานจะสร้างก็ควรแก้ด้วยการไม่ปล่อยให้บ้านมืดหรือเงียบ ควรเปิดไฟให้สว่างตลอดเพราะถ้าบ้านยิ่งมืดก็จะยิ่งยากจน
5.บ้านที่แวดล้อมไปด้วยขยะและน้ำเสีย ถือเป็นบ้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างมากจะทำให้พลังงานซี่ที่ดีเคลื่อนไหวได้ไม่ดีเพราะสิ่งรอบบ้านไม่สะอาดมีขยะหรือน้ำเสียก็จำทำให้พลังงานที่ดีนั้นลดลงไป
6.บ้านที่เปิดประตูหน้าแล้วเจอส้วมหรือบันได เมื่อพลังงานดีมาเจอกับห้องน้ำก็จะทำให้พลังงานหดหายหรือมาเจอกับบันไดก็จะถูกผลักพลังงานดีออกไปเช่นกัน จะทำให้บ้านไม่ได้รับพลังงานที่ดีสามารถแก้ไขได้เพียงนำฉากมาวางกั้นห้องน้ำหรือบันได
7.บ้านที่ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกัน เป็นบ้านที่จะทำให้เงินทองไหลออกหมด สร้างฐานะได้ยาก ควรหาฉากมาวางกั้นหรือไม่ก็ย้ายประตูหลังบ้านออก

ลักษณะของบ้านอับโชค ( รู้แล้วรีบแก้ไขด่วน )
ลักษณะของบ้านอับโชค ( รู้แล้วรีบแก้ไขด่วน )

(Visited 11 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top