หลักการจัดบ้านให้ดีที่สุด เพื่อให้คนในบ้านอยู่แล้วมีความสุขที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

1.ความปลอดภัย ในการจัดตกแต่งบ้านควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านซึ่งจะต้องไม่มีมุมแหลม ไม่แตกหักง่าย ไม่กีดขวางทางเดิน สิ่งสำคัญคือการป้องกันอันตรายที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นจากเด็กเล็กเช่นจัดวางตู้ยาประจำบ้านไว้ในที่สูง หรือการจัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในที่มิดชิดและพ้นมือเด็ก หรือการขัดพื้นจนเงามันอาจเสี่ยงต่อการหกล้มหรือตกบันไดได้ง่าย และการติดตั้งอุปกรณ์สายไฟต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่มีสายไฟที่ฉีกขาดแต่อย่างใด
2.จัดบ้านให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด หลักการจัดบ้านที่ถูกต้องควรให้บ้านนั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ควรจัดวางสิ่งของบดบังทิศทางลมและควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอไม่มืดทึบจนเกินควร การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในบ้าน
3.สะดวกต่อการใช้สอย การจัดบ้านควรคำนึงถึงความสะดวกในการหยิบจับใช้ง่ายให้มีความสะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านการจัดทางเดินต่างๆของบ้านให้สอดคล้องกันสามารถเดินไปมาได้สะดวก การเลือกเครื่องที่สะดวกในการใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านเช่นเครื่องเรือนที่มีล้อก็จะทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและทำความสะอาด
4.ความสบาย การจัดตกแต่งบ้านให้มีเครื่องช่วยป้องกันความจ้าของแสงแดดเพื่อลดความร้อนภายในบ้านเช่น ผ้าม่าน มูลี่ จะทำให้สามารถมองเห็นบรรยากาศรอบนอกได้อย่างเพลิดเพลิน
5.ความมีระเบียบ และความสวยงามในการจัดตกแต่งควรมีความสะอาดและเป็นระเบียบไม่มีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้วางปะปนอยู่ การตกแต่งบ้านควรนำเรื่องการใช้สีมาเป็นศิลปะเพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกโทนสีทาบ้าน หรือการตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้
6.ความประหยัด การจัดตกแต่งบ้านสิ่งสำคัญควรคำนึงถึงงบประมาณและความประหยัดเรื่องเงินและเวลา หรือแรงงาน การนำของใช้ที่มีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้ของตกแต่งชิ้นใหม่และเป็นการประหยัดเงินในการตกแต่งได้เช่นการนำโต๊ะ เก้าอี้ มาทาสีใหม่เพียงเท่านี้คุณก็จะได้เก้าอี้ใหม่ที่มีสีสันสดใสทันที

หลักการจัดบ้านให้ดีที่สุด เพื่อให้คนในบ้านอยู่แล้วมีความสุขที่สุด
หลักการจัดบ้านให้ดีที่สุด เพื่อให้คนในบ้านอยู่แล้วมีความสุขที่สุด

(Visited 13 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top