ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดี

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มีความสุข และมีความหวังและมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งกายและใจ ผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะเป็นผู้ที่สามารถเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีและเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงเติบโตสมวัย ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

1.สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
2.มีความกระตือรือร้น และมีความหวังในชีวิตเสมอ
3.มีอารมณ์มั่นคง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุกสถานการณ์
4.เป็นคนอารมณ์ขันไม่มีความเครียดจนเกินไป
5.มองโลกในแง่ดีเสมอ
6.มีความตั้งใจในการทำงาน
7.เข้าใจบุคคลอื่นได้ดีและรู้จักการวางตัวได้ดีในสังคม
8.มีความเชื่อตนเองอย่างมีเหตุผลโดยไม่เข้าข้างตนเอง

ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพ

1.ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ถึงแม้คนเราจะมีรูปร่างสูงใหญ่เพียงใดก็ตาม หากรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายก็จะสูงใหญ่ตามพันธุกรรม เช่นเดียวกับคนที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการเติบโตก็จะไม่เต็มที่จะทำให้ตัวเล็กกว่าปกติได้
2.ทำให้หญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง เมื่อประทานอาหารถูกหลักโภชนาการก็จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น การแท้งบุตร หรือการคลอดบุตรก่อนกำหนด หากแม่ทานอาหารที่เป็นประโยชน์และสภาพจิตใจดีก็จะส่งผลถึงทารกในครรภ์แข็งแรงและจะทำให้คลอดลูกได้ง่าย
3.ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคที่ดีสำหรับคนที่รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายก็จะสามารถต้านทานโรคได้ดี ถึงแม้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อยร่างกายก็สามารถรักษาตัวเองได้
4.ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น สำหรับคนเราจะมีอายุยืนยาวได้ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมที่ดี รู้จักการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีจะต้องดีจากภายในสู่ภายนอกเช่นการมีสภาพจิตใจที่ดีเลือกทานอาหารที่จะส่งผลมาสู่ภายนอกทำให้ร่างกายแข็งแรงผ่องใสรวมถึงเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีน่าคบหาจึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดี
ลักษณะของคนที่มีสุขภาพดี

(Visited 18 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top