ศิลปะการจัดสวนในขวดแก้ว สำหรับคนหลงรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

          ศิลปะการจัดสวนในขวดแก้วที่ได้รับอย่างซึ่งมักจะนำมาเป็นของตกแต่งภายในบ้านหรือสำนักงาน สวนขวดแก้วถือเป็นระบบนิเวศน์ขนาดเล็กที่ดำรงชีพด้วยตัวของมันเองซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างมากกับการเจริญเติบโตของตนไม้ภายในขวดถึงแม้จะไม่ได้รับการดูแลเพราะสวนแก้วจะสร้างระบบนิเวศน์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การจัดสวนขวดแก้วนั้นจะมีรูปแบบการจัดอยู่ 2 ประเภท คือสวนขวดแบบเปิด และสวนขวดแบบปิด ซึ่งทั้งสองแบบนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ปัจจัยการเลือกจัดสวนขวดแต่ละแบบจะมีข้อจำกัดเฉพาะเช่น สถานที่ที่จะนำสวนขวดไปวาง หากบริเวณนั้นที่นำสวนขวดไปวางเป็นจุดที่มีแสงมาก หรือเป็นจุดที่เป็นมุมอับมีแสงสว่างน้อย อากาศโดยรอบจะเป็นตัวกำหนดทิศทางให้กับการจัดสวนขวด การนำสวนขวดแก้วมาวางไว้ในที่มีแสงมากหรือมีแดดส่องถึงควรเลือกเป็นแบบสวนขวดแบบเปิด โดยทั่วไปต้นไม้ที่จะชอบการรับแสงควรเลือกต้นไม้ประเภทพืชตระกูลอวบน้ำ การเลือกภาชนะควรมีลักษณะปากกว้างและไม่มีฝาปิด  แต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีแสงน้อยหรือแสงรำไรก็ควรจัดสวนขวดแบบปิด สำหรับต้นไม้ให้ใช้เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงเช่น เฟิร์นหรือมอสส์ ภาชนะที่สามารถนำมาจัดควรมีลักษณะปากแคบหรือมีฝาปิด ปัจจัยหลักที่สำคัญคือการเลือกประเภทของต้นไม้ที่จะนำมาจัดสวนขวดที่จะต้องเลือกให้เหมาะกับรูปแบบการจัดสวนขวดและเหมาะกับภาชนะที่นำมาจัดสวน สวนขวดแก้วเป็นเหมือนการย่อขนาดของสวนให้มาอยู่ภายในขวดแก้ว การจัดสวนในลักษณะนี้เหมาะกับสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการจัดสวน สามารถจัดสวนขวดแก้วนำมาตกแต่งห้องได้จะช่วยให้บรรยากาศโดยรอบดูสดชื่นขึ้น และไม่เปลืองพื้นที่สำหรับการจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากนี้แล้วการจัดสวนขวดสามารถทำเป็นอาชีพได้เพราะเป็นงานที่ขายไอเดียความแปลกใหม่ที่น้อยคนนักที่จะทำออกมาได้สวยและเหมือนจริง

ศิลปะการจัดสวนในขวดแก้ว สำหรับคนหลงรักธรรมชาติอย่างแท้จริง
ศิลปะการจัดสวนในขวดแก้ว สำหรับคนหลงรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

(Visited 48 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top