ทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆด้วยตัวเอง เพื่อการออมที่ดีในอนาคต


[Total: 2 Average: 5]
          การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้เราได้รับรู้ว่ามีเงินคงเหลือในแต่ละเดือนหรือไม่ รู้จักการวางแผนในการใช้เงิน สร้างวินัยให้กับตนเอง สามารถทำนายอนาคตทางการเงินได้จากการทำบัญชีรายรายจ่ายประจำวัน

1.หาสมุดที่ชอบและพกพาได้สะดวก หากมีความตั้งใจที่อยากจะทำบัญชีประจำวันจึงควรหาสมุดมาหนึ่งเล่มควรเป็นขนาดที่พอเหมาะพกพาได้สะดวก หรือจะนำสมุดเก่าที่ใช้ไม่หมดนำมาเย็บรวมกันให้เป็นเล่มถือเป็นการประหยัดได้เป็นอย่างดี
2.แบ่งสมุดเป็น 2 ด้าน โดยตีตารางให้เป็นสองช่องคือด้านรับและด้านจ่าย เพื่อที่จะได้บันทึกรายการในแต่ละวันว่าซื้ออะไรไปบ้าง หรือวันนี้มีรายได้อะไรบ้าง เมื่อสิ้นวันก็ให้ทำการบวกลบเพื่อดูว่ามีรายจ่ายเกินกว่ารายรับ หรือมีรายได้มากกว่ารายรับ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เห็นถึงนิสัยการใช้เงินของเราทันที
3.บันทึกบัญชีทุกครั้ง ควรบันทึกตามความเป็นจริงถ้าไม่สามารถบันทึกได้ในตอนนั้นก็ให้เก็บบิลใบเสร็จแล้วมาบันทึกทีหลังก็ได้ หากเป็นไปได้ควรบันทึกทุกครั้งทันทีและควรฝึกให้เป็นนิสัย
4.สรุปรายการประจำวัน เมื่อจบวันก็ให้คำนวณเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ในแต่ละวัน หากเมื่อทำจนชินแล้วก็ใหขยับทำเป็นเดือน จนในที่สุดเราก็จะได้รู้ถึงสภาพความคล่องตัวของการเงินเราทันทีว่าในแต่ละเดือนนั้นเราฟุ่มเฟือยอะไรไปบ้าง
5.รับรู้ยอดคงเหลือในบัญชี จากการที่เราได้ทำบันชีประจำวันทุกวันก็จะทำให้เรานั้นสามารถทำนายอนาคตการเงินได้ทันที หากทำเป็นประจำและรู้จักการประหยัดมากขึ้นก็จะทำให้เห็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีเพิ่มมากขึ้น
6.วางแผนการใช้จ่ายเงิน หากเห็นตัวเลขในบัญชีเป็นที่น่าพอใจก็จะทำให้เรานั้นรู้จกการวางแผนการใช้เงินได้อย่างรอบคอบมากขึ้น
7.ทำอย่างต่อเนื่อง ควรทำทุกวันเพื่อฝึกเป็นนิสัยถือเป็นการวางแผนอนาคตไปในตัว และปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ก็จะหมดลงทันที

 • การออมเงินสู่กับวิกฤตที่เกิดขึ้น
 • การออมเงินที่คุณเองก็คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน
 • การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินได้อย่างแน่นอน
 • การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินใช้ในอนาคต
 • เป้าหมายการออมเงินเพื่อที่จะออมไปทำอะไร
 • การออมได้เพียงคุณรู้จักการใช้เงินให้เป็นก็พอ
 • การออมเงินที่คุณเองก็สามารถหางานเสริมได้
 • การออมเงินกับตัวอย่างของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว
 • การออมเงินแบบการลงทุน
 • เคล็ดลับการออมเงินง่าย ๆ ที่คุณเองก็ออมได้

 • ทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆด้วยตัวเอง เพื่อการออมที่ดีในอนาคต

  วันที่: 23 ก.พ. 2559


  Tags: ตัวอย่าง บัญชี รายรับ รายจ่าย ใน ครัวเรือน ตารางบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีภาษีอากร บัญชีรายรับรายจ่าย excel บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า excel วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน วิธีทําบัญชีรายรับรายจ่ายร้