ข้อปฏิบัติตนของการศึกษาเพื่อผลการเรียนดี

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

        เทคนิคการเรียนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพการศึกษาและสามารถนำไปใช้แล้วเกิดผลได้จริง คือ

1.สะสม(Gradual) คือการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่งรีบหรือกดดันตัวเอง หากสะสมวันละนิดก่อนสอบจะทำให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดหรือกังวลแต่อย่างใด
2.ทำซํ้า( Repetition) คือ การทบทวน ท่องจำ ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่องเปรียบเหมือนเป็นการลับความคมอยู่ตลอด
3.ย้ำรางวัล(Reinforcement) ควรมีรางวัลให้กับตัวเองเมื่อทำงานได้สำเร็จหรือมีความเปลี่ยนแปลงในตัว
4.ขยันคิด(Active Learning) ให้ความใส่ใจและคิดตามเสมอในสิ่งที่ตนเองกำลังอ่านเพื่อฝึกความคิดไปในตัว
5.ฟิตปฏิบัติ(Practice) ควรลงมือทำอย่างจริงจังจนเกิดความชำนาญไม่ใช่แค่มีความรู้แค่ในตำราเท่านั้นการลงมือทำก็จะทำให้จำได้แม่นมากกว่าท่องจำและสามารถจำขั้นตอนลำดับเหตุการณ์ได้
6.หาทางบังคับตัวเอง (Stimulus Control) โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเร่งหรือเป็นตัวกระตุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

ข้อปฏิบัติตนของการเป็นผู้เรียนที่ดี

1.เวลาฟังอาจารย์สอนหรือเวลาอ่านจำเป็นต้องคิดตาม ถาม หรือจดบันทึก หากไม่เข้าใจควรถามทันทีหรือจะจดคำถามเพื่อนำไปถามผู้รู้ต่อไป
2.หามุมที่ใช่เป็นที่อ่านหนังสือ ทำการบ้าน ควรเป็นมุมที่สงบและมีแสงสว่างเพียงพอ
3.จัดเวลาเพื่อทบทวนในสิ่งที่เรียนมา หรือจะอ่านบทเรียนล่วงหน้าคร่าวๆก่อนการศึกษา เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนรวมถึงการโต้ตอบคำถามของอาจารย์ได้
4.ท่องหนังสือกับเพื่อน อย่าหวงวิชา เป็นการแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือกันเพราะบางครั้งเรานั้นอาจจะพลาดเนื้อหาในบางส่วนไป
5.ฝึกศึกษาด้วยตัวเอง ไม่ใช่ต้องเรียนรู้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การศึกษาด้วยตัวเองจำเป็นต้องใช้สมาธิให้มากและต้องคิดตามและทำความเข้าใจจดโน้ตสาระสำคัญต่างๆอย่างย่อไว้เพื่อที่จะนำมาทบทวนได้ในภายหลัง หากมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็ให้ค้นคว้าหรือถามหาผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ การฝึกฝนตนเองเพื่อให้เรียนดีมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนและค้นคว้าสิ่งสำคัญคือการมีวินัยต่อตนเองอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติตนของการศึกษาเพื่อผลการเรียนดี
(Visited 2 times, 1 visits today)